Seniorklubben

Seniorer i Danske Beredskaber

Seniorklubben er for tidligere ansatte ved et primærmedlem af Danske Beredskaber. Ved pensionering kan en tidligere ansat optages som seniormedlem direkte fra en beredskabsenhed.

Klubbens formål er ved møder og sammenkomster at fremme samværet mellem klubbens medlemmer, formidle oplysninger samt at udføre funktioner indenfor beredskabsområdet, som Danske Beredskabers bestyrelse finder relevant for klubben.

Læs seniorklubbens vedtægter her

Generalforsamling

Seniorklubben indkalder til generalforsamling onsdag d. 23. august 2017 kl. 14:00 i Odense Kongres Center.

Læs indkaldelsen til generalforsamlingen her