Arbejdsmiljøuddannelse for ansatte i beredskabet – november 2019

Beskrivelse

Danske Beredskaber udbyder nu brancherelateret arbejdsmiljøuddannelse, som er obligatorisk for arbejdsmiljørepræsentan­ter og arbejdsledere, der er medlem af arbejdsmiljøorganisationen. Nye arbejdsmiljørepræsentanter eller ledere i en arbejdsmiljøgruppe skal inden tre måneder efter udpegning/valg have gennemført arbejdsmiljøuddannelsen.

Desuden kan andre ledere og medarbejdere med opgaver og engagement vedrørende arbejdsmiljø, for eksempel medlemmer af SU eller MED, have udbytte af at deltage i uddannelsen.

Indhold

Arbejdsmiljøuddannelsen hos Danske Beredskaber er tilpasset beredskabets særlige forhold, og undervejs besøges en brandstation. Indholdet omfatter:

  • Beredskabets arbejdsmiljøorganisation og -strategi
  • Det gode arbejdsmiljø
  • Arbejdsmiljøgruppens roller og opgaver
  • Trivsel og psykisk arbejdsmiljø
  • APV og trivselsmåling
  • Praktisk og systematisk arbejdsmiljøarbejde
  • Risikovurdering og forebyggelse af ulykker
  • Informationssøgning
  • Handlingsplan for egen indsats.

Som et led i uddannelsen skal du gennemføre en praktisk opgave, som kobler uddannelsens indhold med dine opgaver i arbejdsmiljøgruppen i din egen organisation.

Form
Underviseren tager afsæt i dine og de øvrige deltageres forudsætninger og erfaringer fra jeres egne arbejdspladser. I vil få rig lejlighed til at udveksle erfaringer og dele viden.

Uddannelsesbevis
PUF udsteder uddannelsesbevis, når du har deltaget i de 22 timer på den grundlæggende arbejdsmiljøuddannelse og gennemført den praktiske opgave samt udfyldt den elektroniske evaluering.

Underviser

Danske Beredskaber har lavet aftale med fhv. beredskabsmand Jørgen Enevoldsen, PUF, om at stå for undervisningen.

Pris

Deltagelse koster kr. 4.500,00 plus moms pr. deltager.

Prisen inkluderer undervisning, materialer, bespisning og indkvartering i eneværelse på kursusstedet. Der kan på ankomstdagen checkes ind på værelserne fra kl. 13.00. Udcheckning på afrejsedagen senest kl. 10.00

Datoer

Der afvikles i 2019 to hold:

1: Fredag den 8. – søndag den 10. marts 2019 på Severin kursuscenter i Middelfart

2: Onsdag den 13. – fredag den 15. november 2019 på Severin kursuscenter i Middelfart

Såfremt et beredskab har behov for at sende større grupper på uddannelsen (dog minimum 12 personer), kan der aftales separat uddannelsesforløb i samarbejde med beredskabet selv. Pris og praktik aftales med Danske Beredskaber.

Dette er tilmeldingen til kurset fra 13.-15. november på Severin kursuscenter i Middelfart.

Program

Dag 1:

Fra 09:00 Formiddagsbuffet med diverse brød og tilbehør samt sødt

10:00 Undervisning påbegyndes

Isvand, kaffe/te og frugt hele dagen

12:00 Frokostbuffet

15:30 Dagens kage

19:00 Undervisning slutter

19:30 2-retters middag v/ køkkenchefen. Drikkevarer for egen regning.

Dag 2:

Fra 08:00 Morgenbuffet

09:00 Undervisning påbegyndes

Isvand, kaffe/te og frugt hele dagen

10:30 Formiddagsbuffet med diverse brød og tilbehør samt sødt

12:00 Frokostbuffet

14:30 Dagens kage

17:00 Pause i undervisning

18:00 2-retters middag v. køkkenchefen. Drikkevarer for egen regning.

19:00 – 21:00 Undervisning

Dag 3:

Fra 07:30 Morgenbuffet

08:30 Undervisning påbegyndes

Isvand, kaffe/te og frugt hele dagen

10:00 Formiddagsbuffet med diverse brød og tilbehør samt sødt

12:00 Frokostbuffet

14:00 Dagens kage

15:00 Forventet afslutning

Program

Tilmelding foregår herunder senest to måneder før uddannelsens begyndelse, altså senest tirsdag d. 8. januar kl. 09:00 .

Tilmelding er bindende. Der er et begrænset antal pladser på uddannelsen, og tilmeldingen lukkes ved fuldtegning.

Uddannelsen gennemføres kun ved tilstrækkeligt antal tilmeldte deltagere. Status for dette meddeles senest otte uger før uddannelsens begyndelse.

Navn: *

Stilling:

Beredskab/virksomhed: *

EAN-nummer: *

Faktureringsemail: *

Email på deltager: *

Telefon på deltager: *

Medlem af Danske Beredskaber: *
JaNej

Ved at bruge denne formular accepterer du opbevaring og håndtering af dine data på dette website.