AARHUS: Arbejdsmiljøuddannelse for ansatte i beredskabet / RYKKET TIL OKTOBER

Beskrivelse

Danske Beredskaber udbyder brancherelateret arbejdsmiljøuddannelse, som er obligatorisk for arbejdsmiljørepræsentan­ter og arbejdsledere, der er medlem af arbejdsmiljøorganisationen. Nye arbejdsmiljørepræsentanter eller ledere i en arbejdsmiljøgruppe skal inden tre måneder efter udpegning/valg have gennemført arbejdsmiljøuddannelsen.

Desuden kan andre ledere og medarbejdere med opgaver og engagement vedrørende arbejdsmiljø, for eksempel medlemmer af SU eller MED, have udbytte af at deltage i uddannelsen.

Indhold

Arbejdsmiljøuddannelsen hos Danske Beredskaber er tilpasset beredskabets særlige forhold, og undervejs besøges en brandstation. Indholdet omfatter:

  • Beredskabets arbejdsmiljøorganisation og -strategi
  • Det gode arbejdsmiljø
  • Arbejdsmiljøgruppens roller og opgaver
  • Trivsel og psykisk arbejdsmiljø
  • APV og trivselsmåling
  • Praktisk og systematisk arbejdsmiljøarbejde
  • Risikovurdering og forebyggelse af ulykker
  • Informationssøgning
  • Handlingsplan for egen indsats.

Som et led i uddannelsen skal du gennemføre en praktisk opgave, som kobler uddannelsens indhold med dine opgaver i arbejdsmiljøgruppen i din egen organisation.

Form
Underviseren tager afsæt i dine og de øvrige deltageres forudsætninger og erfaringer fra jeres egne arbejdspladser. I vil få rig lejlighed til at udveksle erfaringer og dele viden.

Uddannelsesbevis
PUF udsteder uddannelsesbevis, når du har deltaget i de 22 timer på den grundlæggende arbejdsmiljøuddannelse og gennemført den praktiske opgave samt udfyldt den elektroniske evaluering.

Dato

Mandag den 5. – torsdag den 8. samt torsdag den 22. oktober 2020 på Brandskolen i Skejby, Østjyllands Brandvæsen. Bemærk at det præcise kursussted kan ændre sig, dog vil det være i Aarhus.

Pris

Deltagelse på kurset koster 2.500 kroner plus moms pr. deltager. Prisen inkluderer undervisning, materialer og frokost, men ikke ophold i øvrigt.

Tilmelding

Tilmelding skal ske snarest muligt og senest 18. september 2020.

Tilmelding her