Arbejdsmiljøuddannelse for ansatte i beredskabet

Beskrivelse

Danske Beredskaber udbyder brancherelateret arbejdsmiljøuddannelse, som er obligatorisk for arbejdsmiljørepræsentan­ter og arbejdsledere, der er medlem af arbejdsmiljøorganisationen. Nye arbejdsmiljørepræsentanter eller ledere i en arbejdsmiljøgruppe skal inden tre måneder efter udpegning/valg have gennemført arbejdsmiljøuddannelsen.

Desuden kan andre ledere og medarbejdere med opgaver og engagement vedrørende arbejdsmiljø, for eksempel medlemmer af SU eller MED, have udbytte af at deltage i uddannelsen.

Indhold
Arbejdsmiljøuddannelsen hos Danske Beredskaber er tilpasset beredskabets særlige forhold, og undervejs besøges en brandstation. Indholdet omfatter:

  • Beredskabets arbejdsmiljøorganisation og -strategi
  • Det gode arbejdsmiljø
  • Arbejdsmiljøgruppens roller og opgaver
  • Trivsel og psykisk arbejdsmiljø
  • APV og trivselsmåling
  • Praktisk og systematisk arbejdsmiljøarbejde
  • Risikovurdering og forebyggelse af ulykker
  • Informationssøgning
  • Handlingsplan for egen indsats.

Som et led i uddannelsen skal du gennemføre en praktisk opgave, som kobler uddannelsens indhold med dine opgaver i arbejdsmiljøgruppen i din egen organisation.

Form
Underviseren tager afsæt i dine og de øvrige deltageres forudsætninger og erfaringer fra jeres egne arbejdspladser. I vil få rig lejlighed til at udveksle erfaringer og dele viden.

Uddannelsesbevis
PUF udsteder uddannelsesbevis, når du har deltaget i de 22 timer på den grundlæggende arbejdsmiljøuddannelse og gennemført den praktiske opgave samt udfyldt den elektroniske evaluering.

Underviser
Danske Beredskaber har lavet aftale med fhv. beredskabsmand Jørgen Enevoldsen, PUF, om at stå for undervisningen.

Pris
Deltagelse koster kr. 5.600,00 plus moms pr. deltager.

Prisen inkluderer undervisning, materialer, bespisning og indkvartering i eneværelse på kursusstedet.

Datoer
1. -3. september 2021 på kursuscenter Brogaarden i Middelfart.

Såfremt et beredskab har behov for at sende større grupper på uddannelsen (dog minimum 12 personer), kan der aftales separat uddannelsesforløb i samarbejde med beredskabet selv. Pris og praktik aftales med Danske Beredskaber.

Tilmelding
Tilmelding skal ske via hjemmesiden senest d. 23. juni 2021. Tilmelding er bindende. Der er et begrænset antal pladser på uddannelsen, og tilmeldingen lukkes ved fuldtegning. Uddannelsen gennemføres kun ved tilstrækkeligt antal tilmeldte deltagere. Status for dette meddeles senest fire uger før uddannelsens begyndelse.

 

Du kan tilmelde dig arbejdsmiljøuddannelsen til ansatte i beredskabet i september 2021 her. 

 

Foreløbigt program

Dag 1:

Fra 09:00 Morgenbrød og kaffe, frisk frugt

10:00 Undervisning påbegyndes

Isvand, kaffe/te og frugt hele dagen

12:00 Frokost med kolde og lune retter inkl. 1 vand pr. person.

15:30 Eftermiddagskaffe med hjemmebagt kage

19:00 Undervisning slutter

19:30 2-retters middag v/ køkkenchefen efterfulgt af aftenkaffe med sødt og hjemmebagte småkager. Drikkevarer til middagen er for egen regning.

 

Dag 2:

Fra 08:00 Morgenbuffet

09:00 Undervisning påbegyndes

Isvand, kaffe/te og frugt hele dagen

10:30 Formiddagskaffe med hjemmebagte småkager

12:00 Frokost – kolde og lune retter inkl. 1. vand pr. person.

14:30 Eftermiddagskaffe med hjemmebagt kage

17:00 Pause i undervisning

18:00 2-retters middag v/ køkkenchefen efterfulgt af aftenkaffe med sødt og hjemmebagte småkager. Drikkevarer til middagen er for egen regning.

19:00 – 21:00 Undervisning

 

Dag 3:

Fra 07:30 Morgenbuffet

08:30 Undervisning påbegyndes

Isvand, kaffe/te og frugt hele dagen

10:00 Formiddagskaffe med hjemmebagte småkager

12:00 Frokost – kolde og lune retter inkl. 1. vand pr. person.

14:00 Eftermiddagskaffe og hjemmebagt kage

15:00 Forventet afslutning