Arbejdsmiljøuddannelse for ansatte i beredskabet

Beskrivelse

TILMELD DIG HER

 

Danske Beredskaber udbyder brancherelateret arbejdsmiljøuddannelse, som er obligatorisk for arbejdsmiljørepræsentan­ter og arbejdsledere, der er medlem af arbejdsmiljøorganisationen. Nye arbejdsmiljørepræsentanter eller ledere i en arbejdsmiljøgruppe skal inden tre måneder efter udpegning/valg have gennemført arbejdsmiljøuddannelsen.

Desuden kan andre ledere og medarbejdere med opgaver og engagement vedrørende arbejdsmiljø – for eksempel medlemmer af SU eller MED – have udbytte af at deltage i uddannelsen.

Indhold
Arbejdsmiljøuddannelsen hos Danske Beredskaber er tilpasset beredskabets særlige forhold, og undervejs besøges en brandstation. Indholdet omfatter:

  • Beredskabets arbejdsmiljøorganisation og -strategi
  • Det gode arbejdsmiljø
  • Arbejdsmiljøgruppens roller og opgaver
  • Trivsel og psykisk arbejdsmiljø
  • APV og trivselsmåling
  • Praktisk og systematisk arbejdsmiljøarbejde
  • Risikovurdering og forebyggelse af ulykker
  • Informationssøgning
  • Handlingsplan for egen indsats.

Som et led i uddannelsen skal du gennemføre en praktisk opgave, som kobler uddannelsens indhold med dine opgaver i arbejdsmiljøgruppen i din egen organisation.

SE HELE PROGRAMMET HER

Form
Underviseren tager afsæt i dine og de øvrige deltageres forudsætninger og erfaringer fra jeres egne arbejdspladser. I vil få rig lejlighed til at udveksle erfaringer og dele viden.

Uddannelsesbevis
PUF udsteder uddannelsesbevis, når du har deltaget i de 22 timer på den grundlæggende arbejdsmiljøuddannelse og gennemført den praktiske opgave samt udfyldt den elektroniske evaluering.

Underviser
Danske Beredskaber har lavet aftale med fhv. beredskabsmand Jørgen Enevoldsen, PUF, om at stå for undervisningen.

Pris
Deltagelse koster kr. 4.900,00 plus moms pr. deltager.

Prisen inkluderer undervisning, materialer, bespisning og indkvartering i eneværelse på kursusstedet.

Datoer
16. -18. januar 2023 på kursuscenter Brogaarden i Middelfart, Abelonelundvej 40, 5500 Middelfart.

Såfremt et beredskab har behov for at sende større grupper på uddannelsen (dog minimum 12 personer), kan der aftales separat uddannelsesforløb i samarbejde med beredskabet selv. Pris og praktik aftales med Danske Beredskaber.

Tilmelding
Tilmelding skal ske via hjemmesiden senest d. 11. november 2022. Tilmelding er bindende. Der er et begrænset antal pladser på uddannelsen, og tilmeldingen lukkes ved fuldtegning. Uddannelsen gennemføres kun ved tilstrækkeligt antal tilmeldte deltagere. Status for dette meddeles senest fire uger før uddannelsens begyndelse.

TILMELD DIG HER

Ved spørgsmål til uddannelsen kontakt Maria Wiktoria Karolini på telefon nr. 5152 1662 eller på maria@uib.dk