Danske Beredskabers Krisestyringskonferencen den 23. og 24. november 2021

Beskrivelse

Danske Beredskabers Krisestyringskonferencen er rykket til den 23. og 24. november 2021. Nederst på denne side finder du tilmeldingen til konferencen i november. 

Danske Beredskaber afholdt i 2019 for første gang Krisestyringskonferencen, og efter en vellykket konference gentages succesen nu i 2021, hvor Danske Beredskaber for anden gang byder velkommen til Krisestyringskonference i Vejle.

Målgruppen for Krisestyringskonferencen er kommunale direktører og chefer/ledere med involvering i krisestyringsopgaver og beredskabsdirektører/-chefer samt medarbejdere der arbejder med krisestyring og Plan for Fortsat Drift.

Et program med udgangspunkt i Covid-19

Årets program har hovedvægt på krisestyring og krisekommunikation – med udgangspunkt i Covid-19.

Programmet for konferencens første dag, hvor der både deltager medlemmer af Danske Beredskaber og kommunale deltagere, vil byde på et oplæg om hændelsesforløbet for Covid-19 krisen, et oplæg om krisestyring fra et strategisk og topledelsesmæssigt perspektiv, et oplæg om samspillet mellem myndigheder og civilsamfund, samt et oplæg om hvordan Covid-19 gik fra en sundhedskrise til en samfundskrise. Derudover vil der være et oplæg om krisekommunikation under Covid-19.

For medlemmer af Danske Beredskaber, som også deltager i konferencens anden dag, vil programmet byde på et oplæg med tre beredskabers fortælling om deres understøttelse i den kommunale krisestab under Covid-19. Derudover skal vi se nærmere på de evalueringsskemaer, som i efteråret blev sendt til beredskabsenhederne med henblik på evaluering af Covid-19. Afslutningsvist skal vi drøfte, hvordan Covid-19 erfaringerne bringes med ind i revisionen af Plan for Fortsat drift 2021.

SE HELE PROGRAMMET HER

Tilmeldingsfrist 1. oktober

I 2019 afholdt vi Krisestyringskonferencen for første gang, hvor der var  mulighed for 35 deltagere. I 2021 åbner vi op for 107 deltagere, så vi sammen kan blive klogere på krisestyring i beredskaberne og netværke på tværs.

Tilmeldingsfristen er den 1. oktober 2021. Tilmeldingen sker efter først-til-mølle-princippet.

Vi håber meget på, at vi endnu engang får muligheden for at afvikle en vellykket Krisestyringskonference, så vi sammen kan blive klogere, og skabe endnu bedre krisestyring i beredskaberne.


Her kan du tilmelde dig Krisestyringskonferencen.

Hvis du har nogle spørgsmål, kan du kontakte os på mail: post@danskeberedskaber.dk