Danske Beredskabers Krisestyringskonferencen den 2. og 3. februar 2021

Beskrivelse

Danske Beredskaber afholdt i 2019 for første gang Krisestyringskonferencen, og efter en vellykket konference gentages succesen nu i 2021, hvor Danske Beredskaber for anden gang byder velkommen til Krisestyringskonference i Vejle.

Konferencen skulle oprindeligt være afholdt i oktober 2020, men blev udskudt grundet Covid-19 situationen, og det er derfor meget glædeligt, at vi nu kan sætte konferencen i kalenderen igen, denne gang den 2. og 3. februar 2021.

Målgruppen for Krisestyringskonferencen er kommunale direktører og chefer/ledere med involvering i krisestyringsopgaver og beredskabsdirektører/-chefer samt medarbejdere der arbejder med krisestyring og Plan for Fortsat Drift.

Et program med udgangspunkt i Covid-19

Årets program har hovedvægt på krisestyring og krisekommunikation – med udgangspunkt i Covid-19.

Programmet for konferencens første dag, hvor der både deltager medlemmer af Danske Beredskaber og kommunale deltagere, vil byde på et oplæg om hændelsesforløbet for Covid-19 krisen, et oplæg om krisestyring fra et strategisk og topledelsesmæssigt perspektiv, et oplæg om samspillet mellem myndigheder og civilsamfund, samt et oplæg om hvordan Covid-19 gik fra en sundhedskrise til en samfundskrise. Derudover vil der være et oplæg om krisekommunikation under Covid-19.

For medlemmer af Danske Beredskaber, som også deltager i konferencens anden dag, vil programmet byde på et oplæg med tre beredskabers fortælling om deres understøttelse i den kommunale krisestab under Covid-19. Derudover skal vi se nærmere på de evalueringsskemaer, som i efteråret blev sendt til beredskabsenhederne med henblik på evaluering af Covid-19. Afslutningsvist skal vi drøfte, hvordan Covid-19 erfaringerne bringes med ind i revisionen af Plan for Fortsat drift 2021.

Du kan læse hele programmet for Krisestyringskonferencen her.

Tilmeld dig her på siden

I 2019 afholdt vi Krisestyringskonferencen for første gang, her var der mulighed for 35 deltagere, i 2021 åbner vi op for 107 deltagere, så vi sammen kan blive klogere på krisestyring i beredskaberne og netværke på tværs.

Tilmeldingsfristen er den 11. december 2020. Tilmeldingen sker efter først-til-mølle-princippet.

Vi håber meget på, at vi endnu engang får muligheden for at afvikle en vellykket Krisestyringskonference, så vi sammen kan blive klogere, og skabe endnu bedre krisestyring i beredskaberne.

Her kan du tilmelde dig Krisestyringskonferencen.

Hvis du har nogle spørgsmål, kan du kontakte organisationskonsulent i Danske Beredskaber, Isabel Brylov, på mail: ibr@danskeberedskaber.dk