Danske Beredskabers studietur 2021

Beskrivelse

Danske Beredskabers studietur går i år til Stavanger og afholdes den 16.-17. juni 2021.

På denne side kan du læse mere om årets studietur, og nederst på siden kan du tilmelde dig studieturen.

Om studieturen til Stavanger

Stavanger er Norges oliehovedstad, og derfor er der dels en masse infrastruktur og risikovirksomhed, der skal tages højde for i beredskabsplanlægningen, dels er der tale om et ressourcestærkt område med mange innovative opgaver og muligheder, og på den baggrund er Rogaland Brann og Redning med hovedkvarter i Stavanger vores vært for årets studietur.

Den meget omtalte og udfordrende brand i et parkeringshus i vinteren 2020 foregik i Stavanger Lufthavn, og vi tager sammen med de ansvarlige for indsatsen til stedet for at høre om indsatsen, udfordringerne og den efterfølgende læring omkring de indsatstaktiske og byggetekniske forhold.

Vi skal også besøge og høre om de særlige udfordringer ved risikovirksomhederne i byen, og den måde samarbejde og løsninger etableres.

Stavanger by er konstant overvåget af varmefølsomme kameraer, der i flere tilfælde har detekteret en brand, og derfor alarmeret beredskabet, tidligere end menneskelig detektering. Vi skal høre om hvad det kræver at have en sådan innovativ løsning, og om der kun er fordele, eller også udfordringer med den slags teknik.

Studiebesøget vil også inkludere en rundvisning på Stavangers helt nybyggede brandstation, hvor de nyeste løsninger indenfor arbejdsmiljø og effektivitet er indtænkt.

Endelig skal vi høre om det arbejde, der pågår med en ny beredskabslovgivning i Norge, hvor dimensionering, krav til forebyggelse, responstid, krav til ledelse og meget andet er i bevægelse, og høre om uddannelsessamarbejde med det lokale universitet omkring Center for Samfundssikkerhed.

Det er denne virkelighed som vi får et spændende indblik i på årets studietur med Danske Beredskaber.

Program

Det endelige program er ikke på plads endnu, men forventes bl.a. at indeholde:

  • Præsentation af den norske struktur og vores norske søsterorganisation Norsk Brannbefals Landsforbund
  • Innovative løsninger til brandforebyggelse og brandbekæmpelse (termokameraer, indsats ved elbiler mm).
  • Nyeste løsninger vedr. arbejdsmiljø og arbejdspladsindretning
  • Risikovirksomheder og væsentlig infrastruktur i beredskabsperspektiv (bl.a. Hovedredningssentralen, risikovirksomheders eget sektoransvar mv.)
  • Nyudviklede uddannelser (BA i samfundssikkerhed, simuleringsuddannelser mv.)
  • Erfaringer fra parkeringshusbranden i Stavanger Sola Lufthavn
  • Tanker om nyeste krav i norsk beredskabslovgivning
  • Socialt samvær med middag, sejltur og lokal attraktion

Praktisk

Studieturen afholdes den 16.-17. juni 2021.

Afgang fra Københavns Lufthavn onsdag den 16. juni kl. 08.05. Mødetid i ankomsthallen kl. 07.00, eller ved gaten 07.35. Medbring kun håndbagage.

Hjemkomst Københavns Lufthavn torsdag den 17. juni kl. 21.30.

Tilslutning med SAS fra hhv. Aalborg eller Billund er mulig, til en merpris af kr. ca. 1.000,- pr. person (afhænger af SASs tilbudspris, når vi oplyser om antallet af tilslutninger). Vi flyver fra København direkte til og fra Stavanger med SAS. Herfra lokal transport til brandstationen og hotellet i centrum af byen. Påklædning er civil. Hvis der ønskes tilslutning fra hhv. Aalborg eller Billund, skal dette vælges under tilmeldingen.

For medlemmer af Danske Beredskaber koster studieturen kr. 4.490,-, og for øvrige kr. 5.690,-. Prisen inkluderer alle de faglige programpunkter, fly t/r København – Stavanger, frokost begge dage og middag onsdag aften (drikkevarer for egen regning), samt enkeltværelse på standardhotel.

Tilmeldingen er bindende. Betaling for turen opkræves tre uger inden afgang, da hotel og fly skal betales forud. Turen gennemføres kun, hvis der er et tilstrækkeligt antal tilmeldte, ligesom der naturligvis skal være berettiget forventning om eller klarhed for, at rejserestriktioner og de generelle forhold muliggør turen. Beslutning herom træffes senest 13. april 2021.

Af praktiske årsager, er der begrænset antal pladser på turen. Ved overtegning, vil vi prioritere, at alle de medlemmer, der har ønsket det, kan få minimum én deltager med.

 

Du kan tilmelde dig studieturen her