MED-grunduddannelse for ansatte i beredskabet / NY DATO – AUGUST

Beskrivelse

Danske Beredskaber udbyder brancherelateret MED-grunduddannelse, som er obligatorisk for alle ledere og medarbejdere i MED-udvalg. Disse skal deltage i MED-grunduddannelsen inden for det første funktionsår.

MED-grunduddannelsen sætter fokus på MED-samarbejdet som en aktivitet, der skal skabe værdi for samarbejdet om kerneopgaven og understøtte trivsel på arbejdspladsen.

Deltagerne får en grundig og struktureret introduktion til det formelle aftalegrundlag for MED-samarbejdet og til MED-idéen, helt konkret i en beredskabskontekst.

Indhold
Deltagerne lærer på uddannelsen om:

  •           MED-idéen og formålet i den lokale MED-aftale
  •           Kompetenceforhold i MED
  •           Opgaver i MED-udvalget
  •           MED-udvalgets placering i den politiske styrede organisation
  •           Information og drøftelse (medindflydelse)
  •           Retningslinjer (medbestemmelse).

Pædagogik
MED-grunduddannelsen skal være konkret, relevant og nærværende. Derfor tager den afsæt i den lokale MED-aftale i samspil med MED-rammeaftalen.

Grunduddannelsen benytter metoder, der sikrer læring og forankring af læring i deltagernes daglige samarbejde. Deltagerne bruger deres egne erfaringer, når de løser opgaverne på uddannelsen.

Materialer
Hver deltager får en personlig ”Vær MED”-bog, som de bruger undervejs på MED-grunduddannelsen og efter endt uddannelse. Bogen omfatter aftaletekster, opgaver mv.

Danske Beredskaber udsteder uddannelsesbevis ved gennemførelse af de 14,8 timers uddannelse.

Underviser

Danske Beredskaber har lavet aftale med fhv. beredskabsmand Jørgen Enevoldsen, PUF, om at stå for undervisningen.

Pris

Deltagelse koster 3.200 kroner plus moms pr. deltager.

Prisen inkluderer undervisning, materialer, bespisning og indkvartering i eneværelse på kursusstedet. Der kan på ankomstdagen checkes ind på værelserne fra kl. 13.00. Udcheckning på afrejsedagen senest kl. 10.00.

Dato

Lørdag den 29. – søndag den 30. august 2020 i Middelfart, Kursuscenter Severin.

Såfremt et beredskab har behov for at sende hele udvalget eller større grupper på uddannelsen (dog minimum 12 personer), kan der aftales separat uddannelsesforløb i samarbejde med beredskabet selv. Pris og praktik aftales med Danske Beredskaber.

Program

Dag 1:

Fra 09:00 Formiddagsbuffet med diverse brød og tilbehør samt sødt

10:00 Undervisning påbegyndes

Kildevand, kaffe/te og frugt hele dagen

12:00 Frokostbuffet, inkl. 1 sodavand/kildevand

15:30 Dagens kage

19:00 Undervisning slutter

19:30 2-retters middag v/ køkkenchefen. Drikkevarer for egen regning.

Dag 2:

Fra 07:00 Morgenmad

08:00 Undervisning påbegyndes

Kildevand, kaffe/te og frugt hele dagen

10:00 Formiddagssnack; Brød med tilbehør samt sødt

12:00 Frokostbuffet, inkl. 1 sodavand/kildevand

14:00 Dagens kage

15:00 Forventet afslutning

Tilmelding

Tilmelding skal ske senest fem uger før uddannelsens begyndelse, altså senest 25. juli 2020. Tilmelding er bindende. Der er et begrænset antal pladser på uddannelsen, og tilmeldingen lukkes ved fuldtegning.

Uddannelsen gennemføres kun ved tilstrækkeligt antal tilmeldte deltagere. Status for dette meddeles senest fire uger før uddannelsens begyndelse.

Gå til tilmelding her.