MED-grunduddannelse

Beskrivelse

TILMELD DIG HER

Danske Beredskaber udbyder brancherelateret MED-grunduddannelse, som er obligatorisk for alle ledere og medarbejdere i MED-udvalg. Disse skal deltage i MED-grunduddannelsen inden for det første funktionsår.

MED-grunduddannelsen sætter fokus på MED-samarbejdet som en aktivitet, der skal skabe værdi for samarbejdet om kerneopgaven og understøtte trivsel på arbejdspladsen.

Deltagerne får en grundig og struktureret introduktion til det formelle aftalegrundlag for MED-samarbejdet og til MED-idéen, helt konkret i en beredskabskontekst.

Indhold
Deltagerne lærer på uddannelsen om:

– MED-idéen og formålet i den lokale MED-aftale
– Kompetenceforhold i MED
– Opgaver i MED-udvalget
– MED-udvalgets placering i den politiske styrede organisation
– Information og drøftelse (medindflydelse)
– Retningslinjer (medbestemmelse).

SE HELE PROGRAMMET HER

Pædagogik
MED-grunduddannelsen skal være konkret, relevant og nærværende. Derfor tager den afsæt i den lokale MED-aftale i samspil med MED-rammeaftalen.

Grunduddannelsen benytter metoder, der sikrer læring og forankring af læring i deltagernes daglige samarbejde. Deltagerne bruger deres egne erfaringer, når de løser opgaverne på uddannelsen.

Materialer
Hver deltager får en personlig ”Vær MED”-bog, som de bruger undervejs på MED-grunduddannelsen og efter endt uddannelse. Bogen omfatter aftaletekster, opgaver mv.

Danske Beredskaber udsteder uddannelsesbevis ved gennemførelse af de 14,8 timers uddannelse.

Underviser
Danske Beredskaber har lavet aftale med fhv. beredskabsmand Jørgen Enevoldsen, PUF, om at stå for undervisningen.

Pris
Deltagelse koster 2200 kr. eks. moms pr. deltager.

Prisen inkluderer undervisning, materialer og forplejning. Overnatning er ikke inkluderet i prisen. Det skal man selv sørge for.

Datoer
7.-8. november 2022 hos Østjyllands Brandvæsen, Bautavej 1, 8210 Århus N

Såfremt et beredskab har behov for at sende hele udvalget eller større grupper på uddannelsen (dog minimum 12 personer), kan der aftales separat uddannelsesforløb i samarbejde med beredskabet selv. Pris og praktik aftales med Danske Beredskaber.

Tilmelding
Tilmelding skal ske via hjemmesiden senest 30. september. Tilmelding er bindende. Der er et begrænset antal pladser på uddannelsen, og tilmeldingen lukkes ved fuldtegning.

Uddannelsen gennemføres kun ved tilstrækkeligt antal tilmeldte deltagere. Status for dette meddeles senest fire uger før uddannelsens begyndelse.

 

TILMELD DIG HER

Ved spørgsmål til uddannelsen kontakt Merle Luna Raben på telefon nr. 61 10 60 96 eller på mer@danskeberedskaber.dk