Nationalt brandsynskursus

Copyright: Beredskab Øst

Beskrivelse

Fra den 1. januar 2022 træder der nye regler i kraft angående brandsyn. Tidligere har de driftsmæssige regler for brandsyn været reguleret af beredskabslovgivningen, men fra nytår vil de driftsmæssige for byggeriet opført efter bygningsreglementet udelukkende være reguleret af byggelovgivningen. Det har betydning for måden, der føres brandsyn på i det eksisterende byggeri. Samtidig vil der være en række ændringer, der har betydning for, hvordan man planlægger og udfører brandsyn.

Det fremtidige byggeri og væsentlige ombygninger vil alle være omfattet af krav om, at der skal udarbejdes en Drifts-, Kontrol- og Vedligeholdelsesplan (DKV-plan) iht. BR18, og på brandsynene vil de driftsmæssige brandforhold derfor skulle kontrolleres i overensstemmelse med dokumentationen og forudsætningerne herfra.

Ud over de nye konkrete hjemler og bestemmelser fra de forskellige dele af brandsynsprocessen vil der med de nye regler også komme en ny vejledning fra Beredskabsstyrelsen om udførelse af brandsyn, som dels indeholder nogle præciseringer og tydeliggørelser og dels nogle egentlige nyheder, der har betydning for udførelsen af brandsynene.

Det stiller krav om ny viden for alle brandsynere; dels for at kunne tage udgangspunkt i den rette nye bestemmelse og henvise til denne, dels for at få nærmere indblik i de tanker og den tolkning, der ligger bag de nye indholdsdele.

Derfor har Danske Beredskaber stablet et nationalt kursus på benene, så vi sikrer, at du som brandsyner er klædt ordentligt på til at udføre jobbet, når de nye regler træder i kraft. Netværk Ledelse har bestemt, at kurset er obligatorisk for alle i beredskaberne, der går brandsyn.

Kurset vil være en blanding af teori og praksis, gruppearbejde og videns- og erfaringsdeling. Der vil også blive drøftet andre beslægtede emner i relation til brandsyn og en fælles national forståelse.

 

Her kan du tilmelde dig Danske Beredskabers nationale brandsynskursus

Kurset vil blive udbudt på følgende tidspunkter:

Mandag den 22. november 2021 til fredag den 26. november 2021

Mandag den 6. december 2021 til fredag den 10 december 2021

Mandag den 17. januar 2022 til fredag den 21. januar 2022

Mandag den 24. januar 2022 til fredag den 28. januar 2022

Mandag den 31. januar 2022 til fredag den 4. februar 2022

Mandag den 28. februar 2022 til fredag den 4. marts 2022

Vigtigt!

Når du tilmelder dig kurset, skal du tilmelde dig tre kurser, hvor du prioriterer, hvornår du vil med. Der er en knap på hvert kursus, hvor du kan prioritere, om det er din første-, anden- eller tredjeprioritet. Du kan klikke på linket ovenfor for at tilmelde dig).

Når pladserne er fordelt, og du har fået information herom, er tilmeldingen bindende.

Der er ansøgningsfrist den 25. oktober 2021. Såfremt du ikke har nået at tilmelde dig, så kontakt gerne sekretariatet på post@danskeberedskaber.dk

Det praktiske

Målgruppe: Brandsynere i beredskabet.

Pris: 6.895 kroner eksklusiv moms. Prisen dækker over undervisning, kursusmateriale, overnatning og forplejning.

Kurset foregår på Thaisen Hus i Ringe.