Fredede og bevaringsværdige huse

Det historiske Svinkløv badehotel brændte ned til grunden i 2016. En brand i kælderen udviklede sig eksplosivt, og på få timer var det smukke hotel forvandlet til aske. Foto: René Schütze

Mange genstande kan erstattes via en forsikring, men ingen forsikring kan erstatte historie og mistede liv. I disse år har vi med gru set til, mens umistelig kulturarv er gået tabt i flammerne på for eksempel Svinkløv Badehotel, Sparresholm Gods og K.B. Hallen – heldigvis uden tab af menneskeliv.

Men når en historisk bygning forsvinder, mister ejerne og brugerne ikke kun de fysiske genstande og bygninger, der går tabt. Der sker som regel også et tab af forankring og identitet – ikke kun personligt, men også for lokalområdet eller for hele Danmark. Samtidig har det store økonomiske konsekvenser, når en historisk bygning går helt eller delvist til. Det er dyrt at udbedre skader efter brand, oversvømmelse eller storm, og måske kan den beskadigede bygning ikke bruges i en længere periode.

Sammen med foreningen Historiske Huse har Danske Beredskaber udgivet en forebyggelsesguide for fredede og bevaringsværdige bygninger med projektstøtte fra Realdania, Grundejernes Investeringsfond, Dreyers Fond, Bestles Fond og Michael Jebsen Memorial Foundation. Guiden giver gode råd til sikring mod brand, storm og oversvømmelse.

Download forebyggelsesguiden her.

I forebyggelsesguiden finder du en række tjeklister, som du kan bruge til at gennemgå dit hus fra kælder til kvist. Herunder kan du downloade de enkelte tjeklister:

Tjekliste 1 – en hurtig gennemgang af bygningen

Tjekliste 2 – sådan skal røgalarmen placeres

Tjekliste 3 – sådan laver du en flugtvejsplan

Tjekliste 4 – sådan gør du ved varsel om skybrud eller stormflod

Tjekliste 5 – sådan gør du i akutfasen under oversvømmelsen

Tjekliste 6 – sådan gør du ved varsel om storm og tordenvejr

Tjekliste 7 – sådan gør du i akutfasen under stormen

Tjekliste 8 – sådan laver du en værdiredningsplan

Tjekliste 9 – sådan gør du, hvis du skal restaurere eller bygge om

Tjekliste 10 – sådan sikrer du udearealer og tag/facader

Tjekliste 11 – sådan sikrer du tag/tagrum

Tjekliste 12 – sådan sikrer du trapperum

Tjekliste 13 – sådan sikrer du din kælder

Tjekliste 14 – sådan sikrer du etagedæk og inder- og ydervægge

Tjekliste 15 – sådan sikrer du døre, vinduer og glaspartier

Tjekliste 16 – sådan sikrer du skorstene og ildsteder

Tjekliste 17 – sådan gør du, hvis bygningen står tom

Tjekliste 18 – sådan gør du efter brand

Tjekliste 19 – sådan gør du efter storm

Tjekliste 20 – sådan gør du efter skybrud eller stormflod

Alle tjeklister – samlet