Skovbrande i Sverige

I Sverige raserer der i øjeblikket naturbrande i en grad, der sjældent er set før. Derfor har Sverige anmodet om assistance fra Danmarks statslige beredskab, Beredskabsstyrelsen, der har sendt frivillige til Sverige for at hjælpe med at inddæmme de massive naturbrande.

Beredskabsstyrelsen har også bedt de kommunale beredskaber i Danske Beredskaber om hjælp til denne internationale indsats, hvilket vi naturligvis gerne bidrager til.

Derfor er 21 frivillige fra de kommunale beredskaber netop nu på vej til Sverige, hvor allerede seks brandfolk fra de kommunale beredskaber hjælper til efter bedste evne.

Deltagerne kommer indtil videre fra følgende kommunale beredskaber: Beredskab & Sikkerhed, Hovedstadens Beredskab, Lolland-Falster Brandvæsen, Midt- og Sydsjællands Brand & Redning, Sydøstjyllands Brandvæsen, Vestsjællands Brandvæsen samt Østsjællands Beredskab.

Deltagerne fra de kommunale beredskaber i Danske Beredskaber er frivillige i deres hjemlige beredskab, og har enten funktions- eller grunduddannelsen, men de indgår ikke i normalvagten i Danmark. Dermed svækkes det danske primærberedskab ikke.

Derudover sender de kommunale beredskaber i Danske Beredskaber efter anmodning fra Beredskabsstyrelsen i de kommende dage yderligere 40 frivillige afsted, der fordeles på fire hold med afgang den 25., 26., 30., og 31. juli.

Såfremt der skulle blive behov for flere, er Danske Beredskaber indstillet på at stille endnu flere frivillige til opgaven.
Ønsker du, som frivillig i beredskabet, at deltage i denne internationale indsats, skal du kontakte den lokale kontaktperson i det beredskab, du er tilknyttet.

Du kan følge med i indsatsen i Sverige på vores Instagram-side.