Sankthans

Sankthans er ofte en travl aften for landets kommunale beredskaber. I løbet af aftenen og natten har beredskaberne tre til fire gange så mange udrykninger i forhold til en almindelig aften og nat. De mange brande på sankthansaften kan dog ofte undgås, hvis man tager nogle få, men vigtige forholdsregler.

Brug kun tørt og rent træ

Hovedbestanddelen af sankthansbålet bør altid bestå af tørt, rent træ. Kraftige grene suppleret med haveaffald som kvas og tyndere grene er et rigtig godt fundament for at få et flot og samtidig stabilt sankthansbål, som ikke vælter under afbrænding.

Mange bruger sankthansbålet som en kærkommen lejlighed til at få ryddet op derhjemme. Ud med byggematerialer, skummadrasser og andet affald. Men det er en meget dårlig idé at bruge den slags i sankthansbålet. Trykimprægneret træ og andet overfladebehandlet træ kan give voldsomme røg- og lugtgener, som gør det ubehageligt at opholde sig omkring bålet.

Når bålet skal antændes, kan du med fordel bruge en fakkel eller en ukrudtsbrænder til at sætte ild til noget af den tørre halm eller kvas i bålets kerne. Brug aldrig benzin, sprit eller andre former for optændingsvæsker.

Hold god afstand

Planlægger du at tænde sankthansbål på offentlige arealer, bør du undersøge reglerne i dit område. Mange steder kræver det tilladelse at afholde sankthansfesten på kommunens områder, mens det som udgangspunkt er lovligt at tænde sankthansbål i egen have.

Der er dog en række afstandsanbefalinger, som vi opfordrer dig til at overholde, uanset om du fejrer sankthansaften i haven eller i den lokale park.

Bålet bør placeres

  • 30 meter fra bygninger med hårdt tag
  • 60 meter fra marker
  • 200 meter fra stråtækte huse eller andet letantændeligt materiale
  • I vindens retning bør afstandene være det dobbelte

Vær opmærksom på, at du skal føre passende opsyn med bålet. Det betyder, at du ikke må forlade bålet, før det er brændt ud, eller du har slukket det på anden vis. Vi anbefaler, at du medbringer slukningsmidler som eksempelvis en vandkande eller en spand med vand.

Husk at det normalt ikke er tilladt at afbrænde bål i hård vind. I særligt tørre perioder kan der ligeledes indføres afbrændingsforbud. Du bør derfor altid undersøge, hvad der gælder i dit område, før du tænder bål.

Pas på dyrene

Det er vigtigt at være opmærksom på, at bunker af grene og kviste kan være oplagte gemmesteder for dyr. Inden antænding bør du derfor sikre dig, at der ikke er dyr, der har taget ophold i sankthansbålet.

I videoen herunder giver vi dig en række gode råd til en brandsikker sankthans: