Viden

Her på siden er samlet forskellige former for viden om de kommunale redningsberedskaber.

Brandsynsstatistik 2020 for de kommunale redningsberedskaber

Danske Beredskaber er klar med den samlede brandsynsstatistik over de gåede brandsyn i 2020 i de kommunale redningsberedskaber.

I 2020 blev der gået 23.173 brandsyn i alt på tværs af de kommunale redningsberedskaber, hvilket svarer til 94,8 pct. af de brandsyn, der var planlagt gennemført i 2020. 1.261 brandsynsobjekter var ikke tilgængelige grundet Covid-19. Det handler fx om diskoteker, større arrangementer mv., men også til dels plejeinstitutioner. Fratrukket disse objekter, blev der på tværs af de kommunale redningsberedskaber gået 100 pct. af de pligtige brandsyn i 2020.

15 pct. af alle brandsyn blev gået på daginstitutioner, og det var dermed den kategori, hvor der blev gået flest brandsyn. 9 pct. blev gået i forsamlingslokaler til flere end 150 personer (forsamlingslokaler, idrætslokaler ol.), 9 pct. blev gået på plejeinstitutioner, 9 pct. på forsamlingslokaler med mellem 50 og 150 personer, samt 9 pct. i undervisningsafsnit.

Der blev givet 43 forbud i 2020, hvilket er 17 færre end i 2019, hvor der blev givet 60 forbud.

I 2020 blev der givet 18.373 påbud til 7.690 forskellige brandsynsobjekter, hvilket svarer til, at hvert brandsynsobjekt, som fik et eller flere påbud, i gennemsnit fik 2,4 påbud. Det svarer samtidig til, at 33 pct. af de brandsynsobjekter, som blev synet af brandvæsnet i 2020, fik et eller flere påbud, og hver tredje brandsyn resulterede derfor i, at brandvæsnet gav et eller flere påbud.

Det var undervisningsafsnit, som fik flest påbud i alt med 2.905 påbud, dernæst var det plejeinstitutioner med 2.507 påbud, og derefter daginstitutioner med 2.350 påbud. De tre kategorier fik til sammen 7.762 påbud, hvilket svarer til 42 pct. af det samlede antal påbud, som blev givet i 2020.

De kategorier som fik flest påbud i forhold til antallet af brandsynsobjekter som blev synet i kategorien, var de to butikskategorier; i kategorien butikker til flere end 150 – højest 500 personer fik 59 pct. af de synede objekter et eller flere påbud, og i kategorien butikker til flere end 500 personer fik 49 pct. af objekterne et eller flere påbud. I kategorien undervisningsafsnit fik 47 pct. af de synede objekter et eller flere påbud, og det samme gælder for 44 pct. i kategorien plejeinstitutioner.

465 brandsynsobjekter i kategorien plejeinstitutioner var ikke tilgængelige grundet Covid-19. Dernæst kommer forsamlingslokaler til flere end 50 – højest 150 personer, hvor 122 objekter ikke tilgængelige. Det samme var tilfældet for 121 brandsynsobjekter i kategorien daginstitutioner. De tre kategorier står for 708 af de brandsynsobjekter, som ikke var tilgængelige grundet Covid-19, hvilket svarer til over halvdelen af de objekter, som ikke var tilgængelige grundet Covid-19 i 2020 (56 pct.). I forhold til muligheden for brandsyn, var det således i høj grad bestemte kategorier, som blev ramt af forhold omkring Covid-19, og på den baggrund ikke var tilgængelige.

Der blev gået både færre uanmeldte, ekstraordinære og arrangementsbrandsyn i 2020 sammenlignet med 2019. I 2020 blev der gået 178 uanmeldte brandsyn, det er 27 pct. færre end i 2019. Der blev gået 7 arrangementsbrandsyn i 2020, hvilket er 65 færre end i 2019. Der blev gået 19 ekstraordinære brandsyn i 2020, hvilket er 69 pct. færre end i 2019. Dette tegner et billede af, at der generelt blev gået færre ekstra brandsyn i 2020 sammenlignet med 2019.

Specifikt til kategorien ’Plejeinstitutioner med flere end 10 sovende’:

Der blev gået 2.077 brandsyn i kategorien plejeinstitutioner i 2020. 465 brandsynsobjekter i kategorien var ikke tilgængelige grundet Covid-19, og der var derfor 18 pct. af brandsynsobjekterne i kategorien plejeinstitutioner, som ikke synet i 2020 grundet Covid-19.

905 brandsynsobjekter fik et eller flere påbud i kategorien, hvilket svarer til, at 44 pct. af brandsynsobjekterne fik et eller flere påbud i forbindelse med, at de blev synet i 2020.

Der blev givet et forbud i kategorien i 2020, til sammenligning blev der givet fire i 2019 (men der blev også synet flere i kategorien i 2019).

Her kan du se den samlede brandsynsstatistik for 2020: Endelig brandsynsstatistik 2020