Søg
Close this search box.

Batterier og opladning

Vi bruger alle produkter til dagligt, som kører på batterier. Litiumionbatterier findes bl.a. i vores telefoner, computere, værktøj, elcykler, e-scootere og elbiler, og gør det nemt at oplade produkterne.

Der er dog også en vis brandrisiko forbundet med litiumionbatterier, da der kan opstå brand i produktet pga. en kortslutning eller defekter på batteriet – også når produktet ikke er i brug.

I 2022 var der således 73 brande i Danmark, der skyldtes et litiumionbatteri. Brande i batterier til elcykler udgør den største andel heriblandt.

Det er især under opladning, at der er risiko for brand.

Brande i litiumionbatterier kan være særligt svære at slukke, og røgen fra batterierne er giftig.

Der er som udgangspunkt ikke skærpede brandkrav til elbiler og opladning af disse udover de regler, der er forbundet med selve elinstallationen.

Installation af større batteri-anlæg over 500 kWh eller oplag af batterier med samlet kapacitet over 1000 kWh skal sendes til det lokale redningsberedskab for vurdering om det er omfattet af særlige brandkrav.

Find dit lokale beredskab her

Fem gode råd til at forebygge brand

  • Brug kun ubeskadigede, originale genopladelige batterier.
  • Brug altid opladere, der er beregnet til netop dit produkt – og kontroller, at ledning og stik ikke har synlige skader.
  • Oplad dine batterier/produkter, så du kan handle, hvis der opstår varme, røg, dampe eller mislyde fra oplader eller batteri.
  • Hav mindst én fungerende røgalarm i det rum, som du oplader i.
  • Oplad ikke i nærheden af brandbart materiale, og dæk aldrig oplader eller batteri til – de kan blive overophedet.
  • Oplad ikke på steder, hvor en evt. brand kan spærre for flugtveje som døre eller trapper