Seniorklubben

NYT: INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

I henhold til Seniorklubbens vedtægter, § 4, stk. 1 og 2, indkaldes hermed til ordinær generalforsamling for perioden 1. juli 2021  til 30. juni 2022, torsdag 6 oktober 2022 kl. 1330 ved Vejle Brandvæsen, Norgesvej 1, 7100 Vejle.

Generalforsamlingen er for Seniormedlemmer i Danske Beredskaber.

Tilmelding
Tilmelding til klubbens sekretær, oleborch1@outlook.com,  senest den 30. september 2022. Egenbetalingen vil være 120,- kroner, der bedes indbetalt til klubbens bankkonto, Reg.nr. 9815, konto nr. 4579732615, inden 1 oktober 22022.


Om Seniorklubben
Seniorklubben er for tidligere ansatte ved et primærmedlem af Danske Beredskaber, eller ved de tidligere beredskaber i FKB. Ved pensionering kan en tidligere ansat optages som seniormedlem direkte fra en beredskabsenhed efter godkendelse i klubbens bestyrelse.

Klubbens formål er ved møder og sammenkomster at fremme samværet mellem klubbens medlemmer og at formidle oplysninger til klubbens medlemmer. Herudover kan klubben påtage sig at udføre funktioner indenfor beredskabsområdet som Danske Beredskabers bestyrelse, og klubbens bestyrelse, finder relevant.

 

 

Læs Seniorklubbens vedtægter her