Seniorklubben

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING
Der indkaldes til Generalforsamling i Seniorklubben, Danske Beredskaber 29 september 2023 kl. 13.00 hos Beredskab Øst, Gladsaxe Brandstation, Vandtårnvej 59, 2860 Søborg. Dagsorden ifølge vedtægterne.


Om Seniorklubben

Seniorklubben er for tidligere ansatte ved et primærmedlem af Danske Beredskaber, eller ved de tidligere beredskaber i FKB. Ved pensionering kan en tidligere ansat optages som seniormedlem direkte fra en beredskabsenhed efter godkendelse i klubbens bestyrelse.

Klubbens formål er ved møder og sammenkomster at fremme samværet mellem klubbens medlemmer og at formidle oplysninger til klubbens medlemmer. Herudover kan klubben påtage sig at udføre funktioner indenfor beredskabsområdet som Danske Beredskabers bestyrelse, og klubbens bestyrelse, finder relevant.

Læs Seniorklubbens vedtægter her