Bestyrelse

Formand
Jarl Vagn Hansen
Beredskabsdirektør, Trekantområdets Brandvæsen
T: 76 81 08 01
M: jarl.hansen@trekantbrand.dk

Næstformand
Lars Robétjé
Beredskabsdirektør, Østsjællands Beredskab
T: 51 22 52 41
M: larsro@oesb.dk

Kasserer
Flemming Nygaard-Jørgensen
Beredskabsdirektør, Midt- og Sydsjællands Brand & Redning
T: 51 17 37 59
M: flnyg@msbr.dk

Sekretær
Claus Bo Nielsen
Beredskabsdirektør, Nordvestjyllands Brandvæsen
T: 23 74 45 23
M: cbn@nvjbrand.dk

Bestyrelsesmedlem
Jakob Vedsted Andersen
Beredskabsdirektør, Hovedstadens Beredskab
T: 33 43 12 50
M: jva@hbr.dk

Suppleant til bestyrelsen
Kim Lintrup
Beredskabsdirektør, Frederiksborg Brand & Redning
T: 47 37 61 00
M: klint@fbbr.dk