Om Danske Beredskaber

Danske Beredskaber er en sammenslutning af alle de kommunale beredskabsenheder i landet og arbejder for at udvikle og forbedre beredskabet i Danmark. Som en samlet stemme for de kommunale og fælleskommunale beredskaber er det foreningens opgave at sikre oplysning, formidling og forståelse for de beredskabsfaglige opgaver og udfordringer, vi står overfor – både nu og i fremtiden.

I begyndelsen af 2016 skete der en oprustning af foreningen, så den ikke længere blot rummer en bestyrelse, men også et professionelt sekretariat med sekretariatschef, projektansatte og en kommunikationsafdeling. Dette skete som reaktion på det nye beredskabsforlig, hvor landets 87 brandvæsner blev sammenlagt i 24 større enheder. Med de større beredskabsenheder følger helt naturligt et behov for koordineret støtte og sparring i arbejdet med at skabe et beredskab i balance.

Danske Beredskaber, der tidligere hed ‘Foreningen af Kommunale Beredskabschefer’, har eksisteret siden 1994 og er en sammenslutning af ‘Dansk Brandinspektørforening af 1882’ og ‘Foreningen af Civilforsvarsledere i Danmark af 1957’. Sammenslutningen skete i kølvandet på beredskabsloven i 1993, hvor man ikke længere ønskede at skelne mellem det krigs- og fredsmæssige beredskab, men i stedet lagde grundstenene til det samlede beredskab, vi kender i dag.

Foreningens primærmedlemmer er de 29 beredskabsenheder.