Brændeovn

Når vejret er koldt og blæsende, findes der næppe noget hyggeligere og mere beroligende end at slænge sig i sofaen foran brændeovnen og lytte til den knitrende lyd af brændende træ.

Desværre kan hyggen hurtigt få en ende, hvis du fyrer i brændeovnen på en måde, der giver glanssod i skorstenen. Glanssod kan nemlig resultere i, at der opstår en skorstensbrand. På årsbasis rykker beredskaberne ud til cirka 500 skorstensbrande.

Høje temperaturer og god ilttilførsel

For at få en god forbrænding i sin brændeovn kræver det først og fremmest, at man benytter sig af rent, tørt brænde. Imprægneret træ eller træ med malingrester har intet at gøre i brændeovnen, og samtidig bør man holde sig fra at tænde op med vådt brænde.

Dernæst er det vigtigt, at man fyrer ved høje temperaturer. For lave temperaturer i brændeovnen giver en dårlig forbrænding af træet, og det efterlader sodrester. Sodresterne sætter sig på indersiden af skorstenen og danner en blank overflade – deraf navnet glanssod.

Vil man holde glanssoden i ave, er det ligeledes vigtigt at tilføre ilt nok ved optænding i brændeovnen og aldrig lukke helt for ilttilførslen.

Samtidig bør man huske at tømme askeskuffen med jævne mellemrum. En fyldt askeskuffe vil nemlig forhindre ilten i at trænge op fra bunden af brændeovnen.

Hæld aldrig vand på

Er uheldet ude, og der opstår en skorstensbrand, bør du lukke for al ilttilførsel til brændeovnen og skorstenen og tilkalde brandvæsnet via 1-1-2.

Man bør under ingen omstændigheder kravle op på taget og hælde vand ned i skorstenen, for så risikerer man, at der opstår revner i den, som i værste tilfælde kan betyde, at en skorstensbrand kan brede sig til tagkonstruktionen på huset.

Har man haft en skorstensbrand, må skorstenen ikke benyttes, før den er blevet synet af en skorstensfejer. Skorstensfejeren skal rense den op og sikre sig, at der ikke er opstået revner som følge af branden.

Fem gode råd til at forebygge skorstensbrand

  • Brug rent, tørt brænde
  • Tænd op fra toppen – det reducerer røgudvikling og partikeludslip
  • Hold en høj temperatur i brændeovnen – det sikrer en renere forbrænding og færre sundhedsskadelige partikler i røgen
  • Sørg for den rette ilttilførsel – iltfattig forbrænding danner sod
  • Tjek røgen – fyrer du korrekt, vil røgen være næsten usynlig

I videoen herunder viser Bolius, hvordan man ved at tænde op fra toppen kan reducere røgudvikling og partikeludslip markant: