Høst

Brande på marker og i maskiner er for alle involverede parter dyre, tidskrævende og farlige for mennesker og dyr, og derfor er der god mening i at forsøge at reducere dem mest muligt.

Rådene til landbruget op mod høstsæsonen lyder derfor:

Før høstarbejdet

 • Sørg for, at maskinen er vedligeholdt; få den smurt alle steder, efterse køleren, kontroller batteri, de elektriske systemer og ledninger, bank rustskaller, støv og andet tørt materiale af, udskift evt. tærede dele, udskift slappe eller slidte remme, og tjek bremser og lejer
 • Sørg for, at slukningsudstyr er på plads og virker. Medbring branddaskere/bladrive eller lignende, hvis du har det

Under arbejdet

 • Gør jævnligt, og minimum dagligt, rent for støv, kerner, avner mv., og rens særligt køleren og udstødningen
 • Tjek maskinens behov for olie og vand, evt. mere smøreolie
 • Des tørrere, varmere og mere blæsende det er; skærp opmærksomheden
 • Drop tobakken, men husk mobiltelefonen
 • Hold skærebordet over jorden, så sten ikke rammes og giver gnister
 • Lad ikke den varme maskine stå stille på områder med høj tør bevoksning eller tæt på andet letantændeligt
 • Parkér en traktor med vandfyldt marksprøjte eller gyllevogn med spreder ved den mark, du høster
 • Parkér også gerne en traktor med stubharve eller lignende ved den mark, du høster
 • Planlæg hvor halmstakke skal placeres i forsvarlig afstand til anden bebyggelse og skel

Hvis uheldet alligevel er ude

 • Bring altid dig selv og andre personer i sikkerhed. Vinden kan betyde hurtig brandudvikling. Hvis det er muligt, så forlad køretøjet mod vinden, så du undgår røg og flammer mest muligt
 • Ring omgående til brandvæsnet via 1-1-2
 • Prøv at begrænse eller standse branden uden at udsætte dig selv eller andre for fare. Brug pulverslukker og håndslukkere til brand på maskiner. Brug vand til at slukke ild i afgrøder, halm, støv, avner mv., og lav med stubharve evt. et brandbælte i afgrøderne umiddelbart uden for brandens rækkevidde. Tag højde for vinden. Ild spreder sig i vindretningen