International udsendelse

Foto: Henrik Friis

Beredskabsstyrelsen har i mange år udsendt personel og materiale til større internationale katastrofer og humanitære indsatser. Og som ansat eller frivillig i de kommunale beredskaber, kan du faktisk komme med.

For at komme i betragtning til en udsendelse med Beredskabsstyrelsen, skal du være en del af Beredskabsstyrelsens personelgruppe, som udsendelsen sammensættes ud fra.

Man kommer med i personelgruppen ved at sende en mail til ibr@brs.dk, hvori man kort begrunder, hvorfor man gerne vil være en del af personelgruppen. Læs mere om personelgruppen her.

Derudover skal der vedlægges et CV, hvor de faglige kvalifikationer indgår. Beredskabsstyrelsen screener herefter alle ansøgere individuelt, og så bliver man kontaktet, hvis man er optaget.

De faglige kvalifikationer er vigtige at vedlægge, da udsendelserne sammensættes fra indsats til indsats ud fra blandt andet hændelsens karakter. Derfor kan det altså være forskelligt, hvad der er behov for til den enkelte indsats.

Er man fra de kommunale beredskaber, så indgås der en midlertidig ansættelseskontrakt mellem den pågældende og Beredskabsstyrelsen, hvorfor man også underlægges Beredskabsstyrelsens ledelse.

HVAD UDSENDES MAN TIL?

Typisk har indsatsen de senere år været ved sygdomsudbrud og flygtninge- og migrantsituationen i Afrika og Sydeuropa, men Beredskabsstyrelsen stillede også med materiel og personel ved de store skov- og naturbrande i Sverige i sommeren 2018.

Langt de fleste af disse indsatser kommer efter anmodning fra enten FN-systemet eller EU, og derfor er indsatserne også ofte i samarbejde med internationale samarbejdspartnere. Fordi det netop ofte er en akut hændelse, der udsendes til, er det nødvendigt, at materiel og personel kan afgå med kort varsel, hvilket betyder inden for 10-24 timer.

Du kan herunder se Danske Beredskabers Instagramkonto, hvor der er flere billeder fra i sommer, hvor frivillige fra de kommunale beredskaber var udsendt i Sverige.