Søg
Close this search box.

Naturbrand

Foråret og sommeren er højsæson for naturbrande. Fra marts til september rykker de kommunale beredskaber i gennemsnit ud mere end 200 gange om måneden til brande i naturen. Det er over dobbelt så mange udrykninger til naturbrande som i årets øvrige fem måneder.

Det kommer især bag på mange, at naturen kan være så tør i forårsmånederne, hvor vejret stadig kan være meget ustadigt. Men naturbrandene opstår ofte efter en lang vinter, hvor frosten har drænet planterne for vand, og så skal der kun en smule sol til at udtørre naturen.

I foråret er det især aske og cigaretskodder, afbrænding af haveaffald og brug af ukrudtsbrænder, der forårsager naturbrandene. Senere på året er det i højere grad uforsigtighed med grill og bål i naturen, som sender de danske beredskaber på opgaver.

Tjek brandfare.dk

I 2019 lancerede vi sitet brandfare.dk i samarbejde med Kommunernes Landsforening, Beredskabsstyrelsen og DMI.

På sitet kan du blandt andet finde gode råd til at undgå naturbrand og få overblik over, hvilke kommuner der eventuelt har afbrændingsforbud i øjeblikket. Derudover finder du vores brandfareindex, der viser, hvor i landet brandfaren er størst lige nu.

Fem gode råd til at forebygge naturbrand

  • Brug dertil indrettede pladser, hvis du skal tænde bål eller grille i naturen
  • Hold altid afstand til bevoksning
  • Efterlad aldrig et bål eller en grill, der ikke er slukket helt
  • Brug kun åben ild i stille vejr
  • Hav altid vand i nærheden, når du bruger åben ild
  • Brug tobak, maskiner og elektrisk værktøj med omtanke – få gnister kan starte en brand
  • Lad ikke glas ligge fremme i solen i den tørre vegetation
  • Parker aldrig din bil i høj tør vegetation
  • Ring til 1-1-2, hvis uheldet alligevel er ude