Sirenevarsling

Hver nat testes sirenevarslingssystemet uden lyd. Men én gang om året skal systemet også testes med lyd. Siden 1994 er det sket på den første onsdag i maj.

Det er det statslige beredskab, Beredskabsstyrelsen, der vedligeholder og kontrollerer sirenevarslingssystemet i Danmark. Sirenerne bruges typisk i tilfælde af voldsom røgudvikling fra en brand eller ved udslip af farlige stoffer.

I Danmark er der opsat i alt 1.078 sirener i byområder med flere end 1.000 indbyggere, og sirenerne kan høres af cirka 80 procent af befolkningen. I områder uden for sirenernes rækkevidde kan politiet varsle med mobile sirener.

Det betyder sirenevarslingen

Når sirenerne hyler, betyder det, at du skal gå indenfor og søge information hos DR og TV 2. Det er vigtigt, at du ikke ringer til 1-1-2 eller 1-1-4, da det kan blokere for livsvigtige opkald.

Når varslingssystemet afprøves, vil det ske over tre omgange. Først klokken 12.00 og 12:04, hvor varslingssignalet lyder fire gange, og signalet varer i alt 45 sekunder. Varslingssignalet består af en tone, som stiger hurtigt og falder langsomt.

Klokken 12:08 starter afvarslingssignalet, som betyder, at faren er drevet over. Afvarslingssignalet består af én lang, ensartet tone, som varer 45 sekunder.

Sirenevarsling for hørehæmmede

Er du hørehæmmet eller døv, kan du tilmelde dig en sms-service. Hvis du er tilmeldt SMS-varsling, får du automatisk en besked, når der sker en alvorlig ulykke eller en katastrofe, samt hvor i landet der er fare på færde. Du tilmelder sig sirenevarsling via SMS hos borger.dk.

På Store Hyledag bliver SMS-varslingssystemet testet samtidig med sirenerne.