Søg
Close this search box.

Besøg fra brandvæsnet forebygger ulykker i England

Et engelsk initiativ med såkaldte safe and well visits har vist sig at være en kæmpe succes i arbejdet med at forebygge brande og ulykker. Det fortalte Pete Wilson fra West Midland Fireservice i England, der var inviteret til at holde oplæg på Danske Beredskabers forebyggelseskonference.

Nøglen til CRR-succes er at tage ét skridt ad gangen

På årets forebyggelseskonference var hovedtemaet ’Community Risk Reduction’. Et nyt begreb inden for forebyggelse i Danmark, men i både England og USA oplever man markante resultater ved at tænke beredskabet som et samarbejde mellem borgere og brandvæsen.