Arbejdsdokumenter

Danske Beredskaber vil løbende tilføje nye arbejdsdokumenter, der skal være med til at sikre en ensretning i de kommunale beredskaber.

Herunder vil du derfor kunne se de arbejdsdokumenter, der er tilgængelige for alle.

Danske Beredskabers Grunddatamodel

Danske Beredskaber har indledt ensretningen af data til udveksling mellem beredskaberne. Ensretningen har til formål at sikre at data kan udveksles uden behov for konvertering og på kendte standardprotokoller. Arbejdet udføres af en arbejdsgruppe under Netværk Operativ.

Grunddatamodellen indeholder informationer indenfor alle områder af beredskab, såsom planer, operative forhold,
myndighedsforhold, skadesteds geometri, bygningsgeometri mv.

Konkret er dette: brandhanekort, nøglecylindre, ABA/AVS/AIA oa. brandtekniske installationer, indsatsplaner, mødeplaner,
opmarchplaner, bygningsfaciliteter såsom brandsektionsvægge, stigrør, brandventilation, adgangsveje, flugtveje, brandredningsarealer, brandveje, isætningsstedet for overfladeberedskab, brandfarligt oplag, skadesteders indretning, køretøjers positioner og status.

Grunddatamodellen skal sikre:
● Hurtig, let og billig dataudveksling mellem beredskaberne
● Fast format til at afleverer data til beredskaberne fra andre myndigheder.
● Øget datakvalitet i beredskabsregistre hos det enkelte beredskab. Reduktion i samlet antal af spatiale databaser.

Du kan læse den første version af datamodellen her.