Søg
Close this search box.

Danske Beredskaber har evalueret efter roligste nytårsaften for redningsberedskaberne i mange år

8. januar 2021

Efter den roligste nytårsfejring i mange år har Danske Beredskaber evalueret på redningsberedskabernes aktiviteter i nytårsdøgnet 2020/2021.

Som tommelfingerregel plejer Danske Beredskaber at sige, at de kommunale redningsberedskaber rykker ud 400 gange på et ’normalt’ nytårsdøgn. Hvert år er det derfor også dette tal, som nytårsdøgnets antal udrykninger bliver målt op imod. De seneste mange år har historien dog været noget anderledes, da redningsberedskaberne i gennemsnit de sidste fire år har haft 507 udrykninger i nytårsdøgnet.

Fra den 31. december 2020 klokken 12 til den 1. januar 2021 klokken 04 havde redningsberedskaberne landet over i alt 389 udrykninger. Antallet af udrykninger var derfor for første gang i fire år under det, som Danske Beredskaber plejer at betegne som ’normalt’ for nytårsdøgnet.

Om nytårsdøgnet i år udtalte Isabel Brylov, organisationskonsulent i Danske Beredskaber: ” I år har været tættere på normalbilledet, end vi har oplevet de foregående fire år, og det er naturligvis meget positivt, at antallet af udrykninger i nytårsdøgnet er faldet”.

På trods af færre udrykninger er de fleste brande stadig relateret til fyrværkeri

Selvom der i år var næsten 200 udrykninger færre end sidste år (sidste år havde redningsberedskaberne 567 udrykninger i nytårsdøgnet), er det i store træk de samme typer af opgaver, redningsberedskaberne rykker ud til år efter år.

Container- og skraldespandsbrande fylder typisk for redningsberedskaberne i nytårsdøgnet, og i år var ingen undtagelse. Knap halvdelen af redningsberedskabernes udrykninger var i nytårsdøgnet 2020/2021 til container- og skraldespandsbrande. I de fleste tilfælde er det fyrværkeri, som er årsagen til disse typer af brande. ”Det er typisk vildfarne raketter eller et overmodigt henkastet heksehyl eller lignende, som ender i skraldespanden, hvilket udvikler sig til brand”, siger Isabel Brylov. Sidste år var over 40 pct. af nytårsudrykningerne ligeledes til container- og skraldespandsbrande, og forrige år var over en tredjedel af udrykningerne i nytårsdøgnet ligeledes til denne type af brande.

I den mere alvorlige ende var der i nytårsdøgnet 2020/2021 33 udrykninger til bilbrande i det fri, hvilket svarer til 8 pct. af udrykningerne i nytårsdøgnet. Dette er stort set samme andel som sidste år, hvor redningsberedskaberne havde 49 udrykninger til bilbrande i det fri, hvilket ligeledes svarer til 9 pct. af udrykningerne. Igen er den primære årsag fyrværkeri.

“At miste sin bil er jo noget af et tab, så det er rigtig ærgerligt, at der fortsat er så mange, der enten bevidst eller skødesløst kommer for tæt på biler med fyrværkeri”, siger Isabel Brylov.

Redningsberedskaberne rykkede ud til 27 mindre naturbrande under nytårsfejringen i år, hvilket svarer til 7 pct. af udrykningerne. Sidste år rykkede redningsberedskaberne ud til 54 mindre naturbrande, hvilket svarer til 10 pct. af udrykningerne sidste år.

Container- og skraldespandsbrande, bilbrande i det fri og mindre naturbrande har det til fælles, at de ofte kan relateres til fyrværkeri, hvilket også var tilfældet i nytårsdøgnet 2020/2021. Derudover har denne type af udrykninger ligeledes det til fælles, at de er nogle af de opgaver, som brandvæsnet over et helt år rykker mest ud til specifikt i nytårsdøgnet, hvilket også var tilfældet i nytårsdøgnet 2020/2021.

På trods af færre udrykninger i nytårsdøgnet 2020/2021 er det dermed stadig de samme typer af udrykninger, som er relateret til fyrværkeri, der igen i år fyldte mest i brandvæsnets nytårsdøgn.

Plads til forbedring

Den store andel af udrykninger til fyrværkeri viser, at der på trods af færre udrykninger, stadig er plads til forbedring i forhold til danskernes håndtering af fyrværkeri.

”Det er bemærkelsesværdigt, at antallet af udrykninger i år er tættere på normalniveauet, end vi har set i mange år, men at typen af udrykninger stadig er den samme, og ikke mindst at andelen af udrykninger til opgaver relateret til fyrværkeri minder om sidste års tal, hvor der var knap 200 flere udrykninger. Dette viser, hvor vigtigt det er, at man er opmærksom, når man har med fyrværkeri at gøre. Antallet af udrykninger går den rigtige vej, men det er tydeligt, at der stadig er plads til forbedring, når vi snakker om vores håndtering af fyrværkeri”, siger Isabel Brylov.

Danske Beredskaber håber, at udviklingen fra i år vil fortsætte, men Danske Beredskaber håber også, at danskerne generelt vil blive bedre til at håndtere fyrværkeri, så størstedelen af de brande
redningsberedskaberne rykker ud til i fremtidige nytårsdøgn, ikke vil være relateret til fyrværkeri.

 

Antallet af udrykninger i nytårsdøgnet 2020/2021 er senere valideret til 385 udrykninger.

Relaterede nyheder

Danske Beredskaber satte på Folkemødet 2024 i et planspil sammen med DMI fokus på fremtidens vejr, og de udfordringer et vildere vejr medfører for beredskabets arbejde. Rasmus Dahlberg fra Forsvarsakademiet faciliterede oplægget på skibet Hjortø i Allinge Havn imens vejret udviklede sig på planspilstavlen. I videoen her kan du følge debatten på marinehjemmeværnsskibet Hjortø fredag den […]

Forsvarsminister Troels Lund Poulsen proklamerede lørdag på Folkemødet, at danskerne skal kunne klare sig selv i tre døgn i forbindelse med en krise. Hos Danske Beredskaber er man tilfredse med, at samfundet har konkrete anvisninger at rette sig efter. Lørdag eftermiddag på Folkemødet i Allinge meldte forsvarsminister Troels Lund Poulsen fra den store scene ud, […]

Den 18. juni skal en delegation fra Danske Beredskabers bestyrelse have foretræde for Folketingets forsvarsudvalg for sammen med udvalgets medlemmer at afklare, hvad konsekvenserne vil blive af afskaffe den danske deltidsmodel. Debatten omkring afgangstider – og omkring deltidsmodellen – er opstået efter løsgængeren Mike Fonseca i Folketingssalen har hentet opbakning til, at der politisk arbejdes […]

Få nyhedsbrev i indbakken