Søg
Close this search box.

Lydløs og fyldt med gadgets: Danmarks første eldrevne indsatslederbil kører på Amager

11. juli 2024

Tårnby Kommunes grønne ambitioner føres an af en eldrevet rød Mercedes, der lynhurtigt kan omdannes til et kommandostade for brandvæsen, politiet og sundhedsmyndighederne.

Optrækket er ikke til at tage fejl af men brølet fra motoren mangler, når indsatsleder Ole Mebus svinger sin røde Mercedes ud fra Tårnby Brandstation i Kastrup for som første mand på et skadested at danne sig det store overblik, før brandbil og brandfolk tropper op, klar til at begynde indsatsen.

Indsatslederbilen er brandstationernes kommandopost ude på en opgave, men den knaldrøde Mercedes hos Tårnby Brandvæsen er noget helt særligt. Ikke mindst for indsatsleder Ole Mebus, der selv tog initiativ til at udvikle den første indsatslederbil i Danmark som er en ren elbil.

-Vi er lidt spændt på, hvor langt den kan køre, og hvor lang indsatstid den har, men vi har kastet os ud i projektet med troen på, at det godt kan lade sig gøre. Det er et godt projekt, fordi det kan være med til at vise de muligheder, der ligger indenfor udviklingen af vores indsatslederbiler, siger Ole Mebus.

Bilen er en Mercedes-Benz EQV 300 som brandvæsnet stort set selv har bygget op på stationen på Gammel Kirkevej. Elbilen har en normal aktionsradius på cirka 400 kilometer med en fuldt opladet batteripakke, og med et dækningsområde for Tårnby Brandvæsen på godt 66 km2, er det ifølge Ole Mebus mere end rigeligt under normale forhold.

-Vores primære dækningsområde er Tårnby Kommune, som er relativt begrænset geografisk. Vores absolut længste udrykningskørsel vil være omkring 30 kilometer, så den aktionsradius giver ikke nogen problemer, forklarer Ole Mebus.

Solcellerne på taget bidrager med strøm til mange af bilens gadgets.
Billedtekst: Solcellerne på taget bidrager med strøm til mange af bilens gadgets.

Grønne ambitioner
Tårnby Kommune modtog sidste år en pris, for at være den mest omstillingsparate kommune i forbindelse med skifte til elbiler. Derfor var det også indlysende, at Tårnby Brandvæsen skulle gå foran.

-Tårnby Kommune har meget fokus på omstilling til elbiler, og i den forbindelse er vi hoppet med på bølgen, og har haft politisk opbakning til at gå den her vej – selvom elbilen i sig selv er en smule dyrere end den traditionelle indsatslederbil. Men da Tårnby

Kommune har fokus på den grønne omstilling, så giver det rigtig god mening, at vi går med på den samme tankegang og herudover er der en forventning om løbende besparelse på udgiften til brændstof, forklarer Ole Mebus.

Det er godt to år siden Ole Mebus startede arbejdet op med at konstruere Danmarks første fuldt elektrificerede indsatslederbil, og det skete efter inspiration fra andre kommunale beredskaber, der på Danske Beredskabers årsmøde havde givet deres bud på fremtidens indsatslederbil. Men i Tårnby ville Ole Mebus og resten af teamet gerne sætte ekstra strøm til udviklingen af beredskabets kommandopost ude på skadestedet – og det skete med fuld opbakning fra Tårnby Kommune.

Bilen har brandfolkene på brandstationen i Tårnby selv bygget om i et tæt samarbejde med Mercedes, andre af de 29 danske kommunale beredskaber og eksterne samarbejdspartnere. I processen har Tårnby Brandvæsen og indsatsleder Ole Mebus oplevet, at de kommunale beredskaber er blevet gode til at hjælpe hinanden med udviklingen, så ikke alle skal ud at opfinde den dybe tallerken hver gang. Håbet er, at også den nye, specialbyggede Mercedes EQV 300 kan inspirere andre brandstationer til at skabe bedre muligheder for borgere og brandfolk i forbindelse med indsatser over hele landet.

Kørende kommandopost

BIlledtekst: Indsatslederen kan via den store toucscreen skabe overblik over en indsats og straks sende billeder videre til Tårnby Brandvæsens samarbejdspartnere Foto Danske Beredskaber

Det kan godt være, at den røde Mercedes-Benz er droslet ned, så den kun kan køre 160 kilometer i timen, men ellers er der over hele linjen skruet helt op for teknikkens ydeevne. Teknik, der for en stor dels vedkommende får strøm fra indsatslederbilens eget solcellepanel indlejret under de blå blink.

Åbnes bagsmækken åbenbares en taktisk tavle i hele bilens bredde, hvor en LED-skærm med touch screen kan foldes ud og flankeres af to whiteboards, så når indsatsen er i gang transformeres bilen om til en kommandopost på hjul, og alle informationer fra den store skærm kan hurtigt deles med øvrige samarbejdspartnere. Øvrige relevante ledere kan inddrages i arbejdet, enten på skadestedet, eller via indsatslederbilens trådløse mødecenter, der via en 5G opkobling har kontakt til verden udenfor.

Elektronikken fylder meget i bilen, men de første erfaringer i forhold til brugen af horn, lamper og kommandocentralens skærme og computere viser, at elbilen fra fuld opladet tilstand har kapacitet til at operere kontoret i tyve timer, før det begynder at blive kritisk.

-Med det her køretøj kan vi optimere på ledelsesværktøjet, de muligheder vi har for at indgå og opbygge en taktisk velfungerende kommandopost på skadesstedet, siger Ole Mebus.

De mange elektroniske landvindinger i bilen har lukket op for nye muligheder omkring den kommunikative indsats og de indsatstaktiske tavler, som man slet ikke er færdige med at udvikle på, men allerede nu oplever man hos Tårnby Brandvæsen, at elbilen er blevet det naturlige kommandostade (KST) for både brandvæsen, politi og øvrige aktører på skadestedet.

Kontor og omklædningsrum

BIlledtekst: Fra bilens kontor har indsatslederen adgang til sin arbejdsstation på brandstationen – kontakten sikres via et 5G-modem i bilen.

Intet er overladt til tilfældighederne, så når Ole Mebus ruller ind på et skadessted, så lukker han fra kabinen straks op for den ene sidedør og på en konsol ved førersædet indtastes en kode, så han hurtigt og bekvemt får adgang til alt det udstyr, han kan få brug for – heriblandt byens nøgler.

-Her har vi vores hjelm og vores tøj placeret, og vi har nøgleboksen med nøgle til vores ABA-anlæg (Automatisk Brandalarm Anlæg), og vi har radioer og indsatsradioer med ”garniture”, så vi har radioen i indsatslederjakken ved ankomst, siger Ole Mebus og viser, at hver ting har sin helt faste plads.

Den store touchscreen under bagklappen styres af en stand-alone computer, mens kontorpladsen på bagsædet er udstyret med en administrativ computer, så når Ole Mebus logger på her, kobler han sig straks på sin arbejdsplads på kontoret, så han har adgang til deres dokumenthåndteringssystem, web-GIS og weblageret. På den måde kan han hurtigt finde relevante oplysninger om bygninger og andet på skadesstedet.

-Vi kan gå ind på C3, der er et modul vi benytter til krisestyring, så vi har skabt en arbejdsplatform, med de samme muligheder, som når vi sidder hjemme på kontoret, siger Ole Mebus.

Både fra den store skærm bag på bilen og kontorpladsen kan der afholdes teams-møder hvor den samlede indsatsledelse kan være på, hvis der er behov for dialog med den lokale beredskabsstab.

Indsatslederbilen er lavet så der ikke findes udstyr i vindueshøjde, så udsynet ikke forstyrres, og indbygget i navigationsdelen er betjening af vognradioen og statuspanel med informationer om afgang og ankomst med videre. Tre radioer på stribe sidder i aktive ladere, og her bliver de også efter ankomst. Bilen er også udstyret med kamera, som automatisk starter, når blinket sættes i gang, og er der behov for at kameraet kan køre yderligere, så kan det aktiveres ved tryk på en kontakt.

-Det kan ofte være aktuelt, når vi lander på skadestedet at kunne dokumentere dele af indsatsen. For eksempel med henblik på uddannelse og træning af mandskab og ledelse, siger Ole Mebus, der er meget stolt af at være ophavsmand til den første fuldt eldrevne indsatslederbil i Danmark.

– Der er meget, der er genkendeligt fra andre indsatslederbiler omkring opbygning og indretning – men det særlige ved den her for os, er at vi selv har lavet det hele. Det har også haft indflydelse på, hvad ting har kostet, men med hjælp fra håndværkere udefra og folk fra brandstationen, så har vi selv bygget hele bilen op fra bunden af, slutter Ole Mebus.

Danmarks første fuldt elektrificerede indsatslederbil blev sat i drift i maj måned 2024 og lige siden er der blevet indsamlet data omkring aktionsradius, lade tid, driftsøkonomi og køreegenskaber. Til september skal den specialbyggede røde Mercedes-Benz EQV 300 vises frem ved en større beredskabs-udstilling i Aalborg i forbindelse med Danske Beredskabers årsmøde og World Firefighters Games 2024.


Fakta omkring Tårnby og Tårnby Brandvæsen:

• Tårnby Brandvæsen er et kommunalt brandvæsen der betjener egen kommune og har samarbejdsaftale med Hovedstadens Beredskab om gensidig assistance.
• Antal stationer: 1
• Tårnby Kommunes indbyggerantal er ca. 44.000 mennesker
• Antal kvadratkilometers dækningsområde: cirka 66,17 Km2
Fordelt på: Byområde, Det inddæmmede areal (Amager Fælled), Saltholm, Peberholm samt Københavns Lufthavn, Kastrup og Øresundsforbindelsen (sammen med Svenske beredskab)
• Tårnby Brandvæsen består af både fuldtidsbrandfolk på enten dagvagt eller døgnvagt samt fire vagthold bemandet af deltidsansatte brandfolk. I alt ca. 45 mand.
• Tårnby Brandvæsen opererer til daglig med to udrykningssammensætninger. Normaludrykning består af indsatsleder, holdleder og 7 brandmænd. Indsatsleder i eget køretøj, holdleder og brandmandskab bemander autosprøjte, drejestige eller tankvogn og færdselsvogn.
Normaludrykningen opgraderes til “Storalarm” ved samtidige hændelser eller særligt ressourcekrævende hændelser. Samt ved fly relaterede hændelser og ved alvorlige hændelser på Øresundsforbindelsen. Her stilles med min. indsatsleder, 2 holdledere og 14 brandfolk.
• Tårnby brandvæsen rykker årligt ud til ca. 500 hændelser

Tekst, billeder og video: Jakob Tilma, Danske Beredskaber 

Relaterede nyheder

Tårnby Kommunes grønne ambitioner føres an af en eldrevet rød Mercedes, der lynhurtigt kan omdannes til et kommandostade for brandvæsen, politiet og sundhedsmyndighederne. Optrækket er ikke til at tage fejl af men brølet fra motoren mangler, når indsatsleder Ole Mebus svinger sin røde Mercedes ud fra Tårnby Brandstation i Kastrup for som første mand på […]

Når du ringer 112 for at få hjælp til brand eller redning, så er det brandfolk fra en af det kommunale beredskabs 29 enheder landet over, der tænder de blå blink og kommer til undsætning. Det viser den netop offentliggjorte rapport ”Redningsberedskabet i tal 2023” at det kommunale beredskab gjorde 39.921 gange i 2023. Til […]

Gnister fra mejetærskere og andre maskiner er blandt de hyppigste årsager til markbrande i høstmånederne. SEGES Innovation, Beredskabsstyrelsen og Danske Beredskaber opfordrer til jævnlig rengøring af høstmaskinerne.  Mange markbrande startes af en gnist fra høstmaskinerne, eller når maskinerne bliver for varme og antænder støv eller andet tørt materiale. Med en ny høstsæson for døren opfordrer […]

Få nyhedsbrev i indbakken