Søg
Close this search box.

Heldigvis gik Svinkløv-branden godt efter omstændighederne

9. december 2016

Da alarmen gik natten den 26. september klokken 00.48, var der ingen fra Nordjyllands Beredskab, som havde forstillet sig, at en almindelig kælderbrand kunne udvikle sig så uforudsigeligt.

”Nordjyllands Beredskab ankom til en brand, som udviklede sig atypisk,” sagde teamleder hos Nordjyllands Beredskab, Anders Brosbøl, under sit indlæg.

Grundet manglende sikkerhed på ældre hoteller er Svinkløv Badehotel blevet omdrejningspunktet for sikkerheden på ældre hoteller og bygninger. Danske Beredskaber opfordrer alle til altid at læse brandinstruktionerne igennem og dedikere sig sikkerhedsmæssigt. Brandeftersyn er gratis og koster kun tid og interesse.

Manglende sikkerhed

Hotellet havde installeret et internt varslingsanlæg og røgalarmer i alle værelser og gange, og sikkerheden var overholdt. I 2005 anbefalede brandmyndigheden dog installation af automatisk brandalarmeringsanlæg (ABA), som desværre ikke var en del af badehotellets installationer, da uheldet var ude.

Chefkonsulent Allan Thomsen fra Beredskabsstyrelsen, som også holdt oplæg ved arrangementet i Ingeniørernes Hus, fortalte, at reglerne om automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA) ikke gælder for ældre hoteller, ligesom der heller ikke kan stilles lovkrav om sprinkleranlæg og røgalarmer.

Ifølge Trafik- og Byggestyrelsen er det i dag lovpligtigt at have installeret automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA), når der er mere end 10 sovepladser.

Brandens udviklingdsc_0732

Den elektricitetsfejl, som forårsagede branden, startede i kælderrummet på badehotellet, og spredte sig hurtigt i den næsten 100 år gamle trækonstruktion.

”Hulrummet mellem væggene i den gamle trækonstruktion gjorde det muligt for branden at vandre og brede sig til flere etager, uden at det kunne ses,” fortalte Anders Brosbøl fra Nordjylland Beredskab videre i sit indlæg.

Nye bygninger har sektioner og celler indbygget i væggene, som gør, at rummet normalvis kan holde branden inde i op til en time og dermed forhindre branden i at udvikle sig til flere etager.

Indsatsen under brandepisoden

Teamleder Anders Brosbøl fra Nordjyllands Beredskab fortalte nærmere om beredskabets oplevelser den pågældende nat/dag. Her fortalte han, hvilke indsatsmæssige udfordringer branden gav, og hvilke oplevelser og iagttagelser, der blev gjort undervejs.

Efter første udrykningsenhed blev der indsat røgdykkere i kælderplan. Bestyreren oplyste, at alle var ude, og der blev efterset, at alle var ude. Der var på dette tidspunkt kun synlig ild i kælderen samt røg omkring bygningen.

Da ilden efterfølgende var ved at trænge op i stueetagen – formodentlig ved trappeopgangen, var det på daværende tidspunkt ikke muligt at sende folk ind på stueplan, da der endnu ikke var styr på branden i kælderen.

”Der opereres af sikkerhedsmæssige årsager altid nedefra og op, når beredskaberne er ude at slukke en brand,” fortalte Anders Brosbøl videre i sit indlæg.

Med et termisk kamera kunne man se tegn på, at branden fra kælderen havde spredt sig til ydervægge flere steder. Da branden i kælderen kom under kontrol, blev der sendt røgdykkerhold ind i stueplan. Efter at branden i stueetagen var kommet under kontrol, skete der endnu en uventet situation – der kom nu flammer igennem vinduerne i tagetagen.

En stor varmeudvikling bredte sig, og tankerne om nedstyrtning meldte sig hos mandskabet, der besluttede sig for at trække sig ud af bygningen. Dette viste sig at være et klogt træk, da branden havde forårsaget huller i etagedæk mellem kælder og stueplan, hvorefter etagedækket mellem tagetage og stueplan brød sammen.

Under foredraget i Ingeniørernes Hus var der stor interesse for brandens udvikling. Alle forummets deltagere deltog aktivt og bidrog alle til en god debat. Det stod hurtigt klart, at der var tale om en brand, som havde udviklet sig meget atypisk.

dsc_0730Personsikkerhed i fokus

Ifølge Anders Brosbøl havde ejerne af Svinkløv Badehotel et klart overblik over, hvem og hvor mange gæster, der befandt sig på hotellet, og de gjorde et godt stykke arbejde med at hjælpe udrykningsenhederne, så de kunne sikre personsikkerheden.

Også formand for Horesta, Jens Zimmer Christensen, bidrog under arrangementet i Ingeniørernes Hus. Han kunne blandt andet fortælle om brandsikkerheden på hoteller, og at Horesta, som Svinkløv Badehotel var medlem af, overholdt de lovmæssige forudsætninger, der er omkring hoteller i Danmark. Organisationen arbejder for at varetage hotel- og restaurationsbranchens interesser samt udvikle erhvervet og opsamle viden og erfaringer blandt medlemmerne.

”Vi hos Horesta kan kun opfordre til, at loven bliver overholdt, men det er op til det enkelte hotel at styre driften, som de vil. Vi kan ikke diktere nogen noget, men vi kan opfordre dem til det.”

Reglerne om automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA) gælder ikke for ældre hoteller, ligesom der heller ikke kan stilles lovkrav om sprinkleranlæg og røgalarmer.

Ifølge Horestas formand, Jens Zimmer Christensen, er der behov for automatiseret alarmering af gæsterne, så man ikke er afhængig af, at gæster eller ansatte opdager branden og alarmerer.

”Vi er klar over, at det nok var mere held end forstand, at der ikke skete værre, end der gjorde. Vi hos Horesta er derfor også klar over, at vi bliver nødt til at se nærmere på, hvordan sikkerheden kan optimeres.”

Horesta afventer et opfølgende møde med Beredskabsstyrelsen omkring sikkerheden på ældre bygninger og hoteller.

Danske Beredskaber er positivt stemt for, at Horesta er opsøgende og gerne vil forbedre sikkerheden. Selvom tingene på papiret er i orden, opfordrer Danske Beredskaber alle til at tage sine forbehold, når det gælder bandsikkerhed.

Sikkerheden på Svinkløv Badehotel var ikke optimal, og derfor mener Danske Beredskaber, at sikkerheden på ældre hoteller og bygninger burde effektiviseres.

Et nyt Svinkløvdsc_0735

Svinkløv Badehotel rejser sig igen, og hvis alt går efter planen, bliver det til foråret 2018. Badehotellet genopføres i samme ånd og med samme faciliteter som tidligere.

Ejerne af Svinkløv Badehotel, Kenneth Toft-Hansen og hustruen Louise, har sammen med fonden besluttet, at badehotellet skal genopføres og dette med respekt for alt dét, Svinkløv Badehotel stod for.

Det nye Svinkløv Badehotel vil, efter reglerne for hoteller i dag, få installeret automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA), når det genopføres.

 

Relaterede nyheder

Danske Beredskaber satte på Folkemødet 2024 i et planspil sammen med DMI fokus på fremtidens vejr, og de udfordringer et vildere vejr medfører for beredskabets arbejde. Rasmus Dahlberg fra Forsvarsakademiet faciliterede oplægget på skibet Hjortø i Allinge Havn imens vejret udviklede sig på planspilstavlen. I videoen her kan du følge debatten på marinehjemmeværnsskibet Hjortø fredag den […]

Forsvarsminister Troels Lund Poulsen proklamerede lørdag på Folkemødet, at danskerne skal kunne klare sig selv i tre døgn i forbindelse med en krise. Hos Danske Beredskaber er man tilfredse med, at samfundet har konkrete anvisninger at rette sig efter. Lørdag eftermiddag på Folkemødet i Allinge meldte forsvarsminister Troels Lund Poulsen fra den store scene ud, […]

Den 18. juni skal en delegation fra Danske Beredskabers bestyrelse have foretræde for Folketingets forsvarsudvalg for sammen med udvalgets medlemmer at afklare, hvad konsekvenserne vil blive af afskaffe den danske deltidsmodel. Debatten omkring afgangstider – og omkring deltidsmodellen – er opstået efter løsgængeren Mike Fonseca i Folketingssalen har hentet opbakning til, at der politisk arbejdes […]

Få nyhedsbrev i indbakken