• Fokus på mangfoldighed: 140 deltagere fra 18 lande samlet til konference

  08. maj 2023

  Der var fyldt i Fællessalen på Christiansborg den 24. og 25. april, hvor 140 deltagere fra 18 lande var samlet for at sætte fokus på mangfoldighed og inklusion i beredskabet. Danske Beredskaber har nemlig sammen med FEU – Federation of EUropean Fire Officers stablet en såkaldt DEI-konference (diversity, equity, inclusion) på benene, hvor der blev sat fokus på en lang række emner, der skal understøtte et mere mangfoldigt og inkluderende beredskab i fremtiden.

  Diversiteten i beredskaberne kan være svær at få øje på. Så hvordan skaber vi en arbejdsplads med en mere divers medarbejdersammensætning, og hvilke rammer skal være på plads for at få det til at lykkedes?

  På programmet var Senior researcher Karin Dangermond fra Netherlands Institute for Public Safety, der pointerede, at det kan blive nødvendigt at se på humoren i beredskabet. For lige så vel som humor kan samle os, så kan den også få andre til at føle sig ekskluderet.

  Særligt interessant blev det, da Lena Grip og Stefan Karlssson fra Karlstad Universitet i Sverige kunne præsentere os for statistik på området omkring (u)lighed mellem kønnene. Her viste det sig, at 71 procent af de adspurgte kvinder, der arbejdede professionelt som brandfolk havde oplevet kønsdiskrimination på arbejdspladsen, mens tallet kun var 37 procent for mænd.

  Om tallene vil være de samme i dansk kontekst, er ikke til at sige. Ifølge sekretariatschef Bjarne Nigaard fra Danske Beredskaber rejser det dog nogle problemstillinger, som vi bliver nødt til at tale om.

  – Vi vil gerne have et beredskab, der afspejler det samfund, vi er en del af. Samtidig ved vi, at mere mangfoldighed og inklusion på arbejdspladserne er en katalysator for bedre trivsel for de ansatte, og at det skaber basis for bedre samarbejde, bedre beslutninger og bedre resultater. Vi er derfor nødt til at se på, hvordan vi som arbejdsplads kan skabe et mere inkluderende miljø for alle, fortæller Bjarne Nigaard.

  Hos Danske Beredskaber er der allerede taget initiativer, der skal understøtte en mere mangfoldig arbejdsplads. Blandt andet har Danske Beredskaber i samarbejde med en række eksterne parter udviklet et såkaldt dilemmaspil, der er sendt ud til brandstationerne. Spillet består af en række dilemmaer, som brandfolkene kan diskutere. Spørgsmålene i spillet åbner for, at deltagerne kan få perspektiveret deres holdninger og blive udfordret på de fordomme, som vi ubevidst bærer rundt på.

  Med mangfoldighedskonferencen blev endnu et spadestik taget til øget inklusion samt muligheden for at blive klogere på, hvordan vi får skabt de rette rammer for nuværende og fremtidige brandfolk via indlæg fra flere fagprofessionelle.

  – Ud over at mangfoldighed kan skabe bedre trivsel for de ansatte synes jeg også, det er værd at tage med, at ved at sætte fokus på mangfoldighed udvider vi vores rekrutteringsgrundlag. Vi vil gerne have, at det ikke er fx køn eller etnicitet, der afgør, om folk skal kunne se sig selv i beredskabet, men at beredskabet er en arbejdsplads for alle, slutter Bjarne Nigaard.