• Beredskaber i front for mangfoldigheden

  15. september 2022

  Der skal flere kvinder ind i de danske beredskaber. Det kræver fortsat nedbrydning af barrierer og opgør med gamle vaner og fordomme. Nye tiltag skal hjælpe processen på vej, og mangfoldigheden blev også sat på dagsordenen på Danske Beredskabers nylige årsmøde 

  Af Peter Borberg, journalist, Asbjørn & Borberg

  Kravet står ikke til diskussion. Der skal en større mangfoldighed ind i de danske beredskaber, så de dels afspejler det omgivende samfund, dels skaber et bredere grundlag for rekruttering af kommende medarbejdere. Ikke mindst den kvindelige repræsentation i beredskaberne halter bagefter.

  – I beredskaberne har vi et klart ønske om, at brandvæsnet skal være for alle – uanset køn, etnicitet, seksualitet osv. – men desværre må vi konstatere, at særligt kvinderne er underrepræsenterede. Det skal vi have rettet op på, siger beredskabsdirektør Diana Sørensen fra Nordjyllands Beredskab.

  Realistisk billede
  I det lys har Danske Beredskaber sat gang i en række tiltag, som skal bidrage til en større diversitet og inklusion i beredskaberne. Sammen med Beredskabsstyrelsen, Falck og Beredskabsforbundet er der blevet nedsat en mangfoldighedsarbejdsgruppe, en række interessenter er blevet  bedt om at dele deres oplevelser, og der er blevet ansat en medarbejder, som skal sikre fremdrift i processen. En proces, der indbefatter en nedbrydning af barrierer og et opgør med gamle vaner og fordomme.

  – Når vi hører omverdenens syn på det at være brandmand, bliver vi bekræftet i, at vi ikke er i mål med arbejdet med diversitet og inklusion i vores branche. Der florerer fortsat stereotype forestillinger om, at man som brandmand skal være to meter høj og være i stand til at løfte en bil. Det er forestillinger, som ikke passer til virkeligheden, og som desværre potentielt hindrer, at flere søger vores vej, siger beredskabsdirektør Flemming Nygaard-Jørgensen fra Midt- og Sydsjællands Brand & Redning, der i lighed med Diana Sørensen er med i styregruppen for den nedsatte mangfoldighedsgruppe, som blandt andet skal bidrage til at udbrede kendskabet til beredskaberne og skabe et realistisk billede af, hvad jobbet som brandmand reelt indeholder.

  Dilemmaspil
  Et af de seneste tiltag er et såkaldt ’dilemmaspil’, som er et værktøj til en åben og respektfuld dialog om, hvordan det står til med mangfoldigheden i det enkelte redningsberedskab. Dilemmaspillet, der om lidt er på vej ud til samtlige brand- og redningsstationer i Danmark, blev præsenteret på Danske Beredskabers nyligt afholdte årsmøde i Odense, hvor operationschef Tim Ole Simonsen fra Hovedstadens Beredskab ikke lagde skjul på, at det er afgørende at tænke i nye baner, hvis mangfoldigheden skal styrkes.

  – Vi er nødt til at tage nogle nye midler i brug for at gøre os selv mere attraktive, siger Tim Ole Simonsen og fortsætter:

  – Vi mangler deltidsbrandfolk alle vegne, og det samme gør sig gældende mange steder på det administrative niveau. Ansøgerne er derude, men af forskellige grunde fravælger de os, og det bliver vi nødt til at forholde os til.

  Udtalelsen affødte en kommentar fra en tilhører på årsmødet:

  – Problemet er jo, at vi går glip af det potentiale, som findes i rundt regnet halvdelen af den danske befolkning, nemlig kvinderne, fordi de kigger på os udefra og tænker, at ’det er måske ikke lige det sted, hvor jeg har lyst til at søge hen.’

  At fravige er svært
  Tim Ole Simonsen illustrerede problematikken med et eksempel fra egne rækker. Da Hovedstadens Beredskab for få år siden skulle have et nyt hold beredskabselever, var det med en ambition om at få skabt mangfoldighed i gruppen, men da der til sidst skulle tages et billede af holdet, var det svært at få øje på diversiteten.

  – Selvom vi vitterligt ønskede mangfoldigheden, så afspejlede den sig ikke i den endelige rekruttering, hvilket blot understreger, at det kan være meget svært at fravige det, man plejer at gøre, siger Tim Ole Simonsen.

  I Hovedstadens Beredskab tog man ved lære af processen, og da næste hold beredskabselever skulle findes, gik man målrettet ind og kiggede på delelementerne i ansættelsesprocessen. Resultatet blev, at det følgende hold talte seks kvinder samt to elever med en anden etnisk baggrund end dansk.

  – Vi var ikke i tvivl om, at det var de ti bedste, vi havde fundet, pointerer Tim Ole Simonsen og påpeger i samme åndedrag, at mangfoldighedsspørgsmålet kræver ledelsesmæssig bevågenhed.

  Rebranding
  Den bevågenhed har man også øje for i Danske Beredskaber, som i april 2023 er vært for en europæisk konference målrettet ledelseslaget i de europæiske beredskaber. Konferencen, der har temaet Diversitet og inklusion – rekruttering og fastholdelse, skal gennem deling af viden og erfaringer sætte fokus på mangfoldigheden og bane vej for nye tiltag.

  – Jeg tror, at vi i de kommende år kommer til at se en generel rebranding af beredskaberne, som vil styrke mangfoldigheden, siger Diana Sørensen og fremhæver, at Danske Beredskaber også arbejder på vejledninger til emner som ’graviditet og barsel’, ’humor og tone på arbejdspladsen’ og ’gode råd til stillingsopslag’.