Søg
Close this search box.

Beredskabsdirektør sætter ekstra fokus på sikkerhed blandt brandfolk

30. marts 2017

Brandmænd arbejder i et miljø, der belaster dem fysisk med tunge løft og uhensigtsmæssige arbejdsstillinger, men også psykisk, fordi de kan komme i uventede og farlige aktioner, hvis sikkerheden ikke er i fokus.

Derfor har Beredskab & Sikkerhed – Randers, Favrskov, Djursland taget initiativ til at sætte særligt fokus på sikkerheden blandt brandfolkene.

I løbet af januar, februar og marts har beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl, sammen med den etablerede arbejdsmiljøorganisation, undervist mere end 200 deltidsbrandfolk og frivillige i forbedring af sikkerhedskulturen på brandstationerne og skadestederne.

”Jeg underviser selv for at vise brandfolkene, at de ikke skal være i tvivl om, at ledelsen bakker op omkring sikkerheden. Vi kører projektet, også kaldet Safety First, for at skabe fokus på arbejdsmiljømæssige forbedringer. Vi uddanner blandt andet vores brandmænd i sammenhængene mellem sikkerhedskultur og antal arbejdsulykker. Desto mere moden en sikkerhedskultur, brandstationerne har, desto færre ulykker sker der,” siger han.

Manglende sikkerhed koster liv

I 2014, under det dengang gamle Brand & Redning Djursland, skete der desværre en dødsulykke, hvor en brandvogn væltede, og en brandmand omkom.

”Det er alles store skræk, at sådan en ulykke gentager sig, hvilket har gjort, at vi er ekstremt optagede af sikkerhed. Vi ser hele tiden på, om vi kan lave nogle konkrete forbedringer af sikkerhedsforanstaltningerne, og om vi kan arbejde med den adfærd og kultur, der eksisterer brandfolkene imellem,” siger han.

Dødsulykken i 2014 bidrog til etableringen af projektet Safety First, der har eksisteret siden efteråret 2016.

”Vi ved fra andre brancher, at cirka 10 procent af de arbejdsulykker, man har i en virksomhed, er udløst af en manglende sikkerhedsforanstaltning. Men 90 procent af arbejdsulykkerne bliver udløst af uhensigtsmæssig praksis og adfærd. Derfor er det utrolig vigtigt hele tiden at arbejde med en kultur og adfærd for at holde sikkerheden i fokus hos den enkelte brandmand,” fortæller han.

Safety First som sikkerhedsforbedring

I 2016 blev der indført 19 sikkerhedsforbedringer hos Beredskab & Sikkerhed – Randers, Favrskov, Djursland. Nogle af de forbedringer, som blev indført, er blandt andet kursus i udrykning, plombering af udrykningskøretøjer, efteruddannelse i RITS-beredskab og risikovurdering efter hver indsats.

Læs mere om de nye sikkerhedsforbedringer her.

For at kunne implementere en forandring, der resulterer i en forbedring, hører der ifølge Kasper Sønderdahl en lang række initiativer med. Særligt et af initiativerne i projektet har løftet sikkerheden, hvilket beredskabsdirektøren er yderst begejstret for.

”Ude på de enkelte stationer har vi skabt det, vi kalder en treenighed, som leder brandstationen. Treenigheden består af stationskoordinatoren, tillidsmanden og arbejdsmiljørepræsentanten, som alle tre er valgt blandt brandfolkene. At gøre arbejdsmiljørepræsentanten til en del af stationsledelsen er én af mange måder, hvorpå vi fastholder brandfolkenes fokus på sikkerhed,” siger han og fortsætter:

”Når der arbejdes med forandringsprojekter er det vigtigt at have folk med. Modstanden forsvinder, hvis man i organisationen kan se forandringer båret af arbejds- og miljømæssige forbedringer. Hvis brandfolkene bliver hørt og er med i processen, får man sikkerhedsforanstaltninger, som passer til deres behov.”

Projektet er kommet for at blive

Sikkerhed er nøglebegrebet hos Beredskab & Sikkerhed – Randers, Favrskov, Djursland, og projektet bidrager til at forbygge uheld ved eksempelvis at følge op på initiativer og vedtægter.

”De forbedringer og initiativer, der er lavet, er kommet for at blive. Der vil altid være en arbejdsmiljørepræsentant med i ledelsen, og vi vil forsætte med uddannelsen i forbedring af sikkerhedskulturen med en årlig opfølgning,” siger han.

Beredskabet forsøger at få kortlagt årsagerne til arbejdsulykkerne og få delt informationerne omkring dem gennem nyhedsbreve i hele organisationen, så folk bliver gjort ekstra opmærksomme, og det er noget, der virker.

”Når vi har arbejdsulykker eller nærved-hændelser – altså hændelser, hvor det var lige ved at få galt – så skal vi sikre mest mulig læring, så hændelsen ikke gentager sig. Via vores intranet kan brandmænd og holdledere lave registrering af hændelsen, så vi fra administrationen kan lave opfølgning og sammen med brandmændene finde sikre løsninger. Opfølgningen skal både sikre læring i organisationen og forhindre en gentagelse. Vi kan se, at brandfolkene bliver bedre klædt på, og det skaber tryghed brandfolkene imellem,” siger han.

 

Relaterede nyheder

Den 18. juni skal en delegation fra Danske Beredskabers bestyrelse have foretræde for Folketingets forsvarsudvalg for sammen med udvalgets medlemmer at afklare, hvad konsekvenserne vil blive af afskaffe den danske deltidsmodel. Debatten omkring afgangstider – og omkring deltidsmodellen – er opstået efter løsgængeren Mike Fonseca i Folketingssalen har hentet opbakning til, at der politisk arbejdes […]

Den 12. og 13. juni afholder Danske Beredskaber netværksmøde omkring operative forhold. På førstedagen fortalte delegerede fra Hovedstadens Beredskab omkring kompleksiteten i nutidens byggerier og de udfordringer som Beredskabet møder i forbindelse med indsatser i bygninger, der ofte har helt sin egen risikoprofil. Oplægget følges torsdag op af et oplæg omkring fremtidens byggematerialer fra DTU. […]

Danske Beredskaber sætter på Folkemødet 2024 i et planspil sammen med DMI fokus på fremtidens vejr, og de udfordringer et vildere vejr medfører for beredskabets arbejde. Rasmus Dalberg fra Forsvarsakademiet kontrollerer spillet og deltagerne alt imens vejret udvikler sig på planspilstavlen. Klimahændelser kan til tider kræve, at der bliver indsat måske 100 mand, og det […]

Få nyhedsbrev i indbakken