• Beredskabspolitisk topmøde er blandt nyhederne på sommerens årsmøde

  16. marts 2016
  Årsmøde i Vejle med stærk faglig fornyelse. Produkter præsenteres på små scener. Generalforsamling flyttes til onsdag.

  Af Erik Weinreich

  Fagligheden får et ekstra pift, når Danske Beredskaber den 24. august byder velkommen til endnu et forrygende årsmøde, der vil byde på både fornyelse og tradition – denne gang i DGI-Byen i Vejle.

  Programmet er blevet vendt og drejet, og som noget helt nyt begynder man med generalforsamling om onsdagen for at give plads til et beredskabspolitisk topmøde om fredagen.

  Her er på forhånd tilmeldt 12 formænd for de nye beredskabsenheder, fem politiske ordførere fra Folketinget, KLs formand for Teknik og Miljø, borgmester Jørn Pedersen, Kolding, samt forsvarsminister Peter Christensen, der også har ansvar for beredskabsområdet. Til at styre debatten kommer politisk kommentator Hans Engell.

  Det kan kun blive en spændende debat, der vil foregå på en rund scene midt i den store udstillingshal, fortæller Jarl Vagn Hansen, beredskabsdirektør i Sønderjylland og bestyrelsesmedlem i Danske Beredskaber.

  Nyheder på små scener

  En anden fornyelse bliver fire mindre scener rundt i udstillingen, hvor udstillere kan fortælle om deres produkter, og hvor beredskabets egne medarbejdere kan videregive erfaringer og ideer.

  De fire scener refererer i princippet til de nye netværk for service-logistik, operativ, forebyggende/myndighed, og ledelse. Disse netværk indgår i Danske Beredskabers fremtidige organisation, og det vil være nærliggende, at de fra 2017 og fremover – og sammen med udstillerne – er med til at sætte dagsordenen på de små scener.

  Det kan samtidig blive en garant for, at fagligheden når hele vejen rundt, så årsmødet fortsat bliver for alle ledende medarbejdere i beredskaberne.

  Stor udstillerinteresse

  Ikke færre end 56 udstillere deltog i februar i et møde om det nye koncept for årsmødet, og her var der stor interesse for de små sceners muligheder. Det giver nogle spændende muligheder og vil skabe ny dynamik på årsmødet, fortæller Jarl Vagn Hansen.

  Alt i alt har Danske Beredskaber med årsmødet et godt produkt, fordi leverandører her fortsat kan møde alle beslutningstagere.

  Samtidig får det faglige nu et ekstra pift med bl.a. inspiration fra den store forebyggelseskonference, der netop har fundet sted for tredje gang.