• Beredskabsforbundet inviterer til workshop

  17. marts 2016
  Beredskabsforbundet skal passe til lokale behov, mener landschefen.

  Af Erik Weinreich

  Beredskabsforbundet vil i april/maj invitere Forsvarsministeriet, Beredskabsstyrelsen, Danske Beredskaber og andre samarbejdspartnere til en workshop med fokus på, hvor forbundet kan gøre mest gavn i fremtiden.

  Oplægget fra landschef Carsten Iversen er, at der skabes en overordnet, national ramme for Beredskabsforbundets virke, hvorefter de enkelte kredse sammen med deres kommuner finder ud af, hvilke opgaver der skal løses netop her.

  På denne måde vil aftalerne være ens i en del af aftalerne, men variere meget, alt efter hvor i landet man er. Det er kun naturligt at bygge videre på lokale forskelle og på den kultur, der er opbygget i de enkelte dele af landet, mener Carsten Iversen.

  Først og fremmest handler det om at byde ind med, hvad man kan, uden at nogen tager noget fra andre, understreger han.

  Ny præsident til juni

  På nuværende tidspunkt er det folketingsmedlem for Socialdemokraterne Bjarne Laustsen, der er præsident for forbundet. På Beredskabsforbundets kommende landsrådsmøde i juni er folketingsmedlem Jan Johansen, der også er socialdemokrat, tilforordnet med henblik på indstilling til valg som ny præsident. Han har siddet i folketinget siden 2011.

  Sidste år måtte Tom Behnke trække sig fra Folketinget og posten som præsident på grund af alvorlig sygdom, hvorefter Bjarne Laustsen tog over.