Nyheder

 • 24. august 2021

  Så er Danske Beredskabers generalforsamling 2021 veloverstået. Ud over de gængse punkter på dagsordenen skulle der vælges to nye medlemmer til bestyrelsen. Beredskabsdirektør Lars Robetjé fra Roskilde Brandvæsen og beredskabsdirektør Claus Bo Nielsen fra Nordvestjyllands Brandvæsen stillede op og blev genvalgt. Ligeledes blev beredskabsdirektør Klaus Vibe Hebsgaard genvalgt som suppleant....

  Læs mere
 • 11. juli 2021

  Forebyggelseskonferencen 2021 var planlagt afholdt i primo marts, men blev grundet COVID-19 udskudt endnu engang, og det er derfor meget glædeligt, at vi nu kan sætte konferencen i kalenderen, denne gang den 5. og 6. oktober 2021. Vi tror (og håber) fuldt og fast på at kunne gennemføre en fysisk...

  Læs mere
 • 24. juni 2021

  Kvinder og minoritetsborgere er generelt underrepræsenterede i de danske redningsberedskaber, men en ny styregruppe skal være med til at vende den tendens. Når det danske redningsberedskab rykker ud, så er det sjældent, at der er kvinder eller folk med minoritetsbaggrund, der er med i brandbilen. Eksempelvis er det blot 3...

  Læs mere
 • 21. maj 2021

  Mere end 90 % af alle landets brandkadetter er interesseret i at fortsætte deres videre færd over i det voksne beredskab, når de bliver gamle nok, og knap 60 % af disse ønsker specifikt at fortsætte hos brandvæsnet. Det viser en ny undersøgelse, foretaget af konsulentvirksomhederne Practicum og Pædagogisk Praksis...

  Læs mere
 • 21. maj 2021

  Brandvæsenet rykker hvert år ud til over 300 brande forårsaget af grill, bål og bortkastet aske. Følg de gode råd fra Danske Beredskaber og Beredskabsstyrelsen og undgå, at grill og bål bliver til brand. Grillsæsonen er over os, og der tændes flittigt op med kul og gas rundt om i...

  Læs mere