• Stærkt program til høring om beredskabet i Folketinget 15. maj

  02. maj 2024
  For Danske Beredskaber er det vigtigt, at politikerne får et godt grundlag at træffe beslutninger ud fra, når de skal nå til enighed om fremtidens rammer for beredskabet.

  Folketingets Forsvarsudvalg er den 15. maj vært ved en høring, der vil undersøge den aktuelle status for det danske beredskab og se fremad mod kommende udfordringer. Høringen åbnes af formanden for Folketingets Forsvarsudvalg, Rasmus Jarlov (KF), efterfulgt af indledende bemærkninger fra formand for Danske Beredskaber Jarl Vagn Hansen hvorefter forsvarsminister Troels Lund Poulsen  giver regeringens syn på fremtidens beredskab i Danmark.

  Under høringen, der finder sted fra klokken 12.00 til 16.00 i Landstingssalen, vil en række eksperter også dykke ned i emner blandt andet om trusselsbilledet mod Danmark, sikkerhedsmæssige udfordringer og hvordan samfundet bedst griber sine beredskabsopgaver an.

  Hos Danske Beredskaber er sekretariatschef Bjarne Nigaard tilfreds med, at høringen kommer til at belyse beredskabets rolle i forhold til samfundssikkerheden fra flere kanter, for det er en kompleks opgave, at sikre borgerne på tværs af sektorerne.

  -Det er meget glædeligt, at høringen får det brede perspektiv på fremtidens udfordringer for beredskabet. Det vildere klima, en ny og mere kompleks energiinfrastruktur, og en usikker Verden med flere potentielle opgaver med civilbeskyttelse, er alle emner, der er yderst relevante at drøfte, fordi de hver for sig skaber nye og større udfordringer for beredskabet i årene fremover, siger Bjarne Nigaard.

  Bredt funderet panel
  Det er et omfangsrigt spørgsmål hvordan samfundet skal gribe sine beredskabsopgaver an, men på høringen giver formand i Danske Beredskaber Jarl Vagn Hansen sit bud på fremtidens behov – og før det fortæller forhenværende ambassadør Michael Zilmern Johns, manden bag Zilmer-rapporten et overblik over, hvordan det store trusselsbillede mod Danmark ser ud.

  Men høringen kommer endnu bredere omkring med indlæg fra DTU, Forsvarsakademiet, DMI, KL med flere – og det er ifølge Bjarne Nigaard vigtigt, at politikerne får belyst de mange visioner der er for det danske beredskab og samfundssikkerheden.

  -For os i Danske Beredskaber er det vigtigt, at politikerne får et ordentligt og objektivt grundlag at træffe beslutninger ud fra, og derfor er det godt, at emnerne belyses fra flere vinkler og giver mulighed for, at både beredskab og politikere kan tage bestik af hvilke risici der venter. Og ud fra det kan sammensætte den ønskede dækning af hele Danmarks katastrofeforsikring; beredskabet, slutter Bjarne Nigaard.

  Tilmeld dig høring om beredskabet her.

  Program for Høring om Beredskab:

  https://www.ft.dk/samling/20231/almdel/FOU/bilag/140/2859924.pdf

  Moderator ved høringen: Formand for Folk & Sikkerhed, pensioneret kontreadmiral Torben Ørting Jørgensen.