• De to nordjyske brandskoler supplerer hinanden godt

  26. januar 2016
  Selv om man i Nordjylland har fået en ny, samlet beredskabsenhed, fortsætter regionens to brandskoler som normalt uden ændringer i udbud af kurser. Til gengæld ville det give god mening med fælles administration, mener skolechefen for Nordjysk Brand- og Redningsskole i Frederikshavn.

  Af Erik Weinreich

  Nordjyllands Beredskab er en af de nye beredskabsenheder, der har to brandskoler, nemlig i Frederikshavn og i Aalborg, og der er ingen grund til at ændre det koncept. Skolerne er så forskellige, at de ikke konkurrerer, men derimod supplerer hinanden, fortæller skolechef Ib Steen Nielsen fra Nordjysk Brand- og Redningsskole i Frederikshavn.

  Alligevel mener han, at det vil give god mening at samle ledelse og administrationen. Blandt andet forventer han, at der vil kunne spares en del på indkøb, og de to skoler vil også kunne hjælpe hinanden med enkelte opgaver og måske have fælles instruktører. I dag beskæftiger brandskolen i Frederikshavn seks fastansatte og har omkring 35 instruktører tilknyttet kurserne.

  Samme tilbud100_3570

  Lige nu er 14 mand ved at tage kursus på brandskolen i Frederikshavn, og på årsbasis får skolen op mod 2500 kursister gennem systemet.

  Umiddelbart fortsætter dagligdagen som hidtil, hvor 95 % af kurserne på skolen i Frederikshavn er maritime, mens skolen i Aalborg ud over almindelige brandkurser blandt andet underviser i højderedning og hospitalsberedskab. Det sidste sker i tæt samarbejde med Region Nordjylland.

  Godt naboskab

  Alle ejendomme under Beredskab Nordjylland vil fortsat være ejet af de forskellige kommuner. Det gælder også brandskolerne, der lejer sig ind, og i lige netop Frederikshavns tilfælde giver dette ekstra god mening.

  Brandskolen er nemlig nabo til Søværnets Center for Skibssikkerhed, og begge parter har kontrakt på, at modparten skal have lov at byde først, hvis en af dem ønsker at sælge.

  DSC02125De to skoler har samarbejdet i 20 år og deles om flere faciliteter. Det er til stor glæde for os begge, siger Ib Steen Nielsen og henviser til, at nordjyderne er vant til at se muligheder frem for begrænsninger.

  Overskud investeres i nyt udstyr

  Det ses blandt andet i, hvad kurser for offshore-industrien har betydet for skolens udvikling de sidste ti år. Kurserne betyder, at faciliteterne udnyttes bedre, og at skolen har fået endnu større ekspertise inden for sikkerhed.

  Kun er der et krav om, at skolen ikke tjener penge til sin ejer, så et eventuelt overskud bliver altid brugt til investeringer i nyt udstyr.

  Tak til Nordjysk Brand- og Redningsskole i Frederikshavn for lån af billeder til artiklen.