Søg
Close this search box.

Forebyggelsesprojekter skal komme dødsbrande til livs

21. april 2021

Beredskabsstyrelsen og TrygFonden udgiver i dag en ny rapport om dødsbrande i 2020. Rapporten skal styrke redningsberedskabernes viden på området og inspirere til nye forebyggelsesprojekter.

I de seneste årtier har der været en nedadgående tendens for dødsbrande i Danmark. 54 personer mistede livet ved brand i 2020. Tallet er en anelse højere end det historisk lave tal i 2019. I sammenligning med tidligere år vidner det relativt lave antal i 2020 dog om en fortsat positiv udvikling på området.

Hver omkomne ved brand er en for meget, og derfor har Beredskabsstyrelsen, TrygFonden og de kommunale redningsberedskaber fokus på at styrke vidensgrundlaget på området. I dag udkommer årets rapport om dødsbrande, som Beredskabsstyrelsen udgiver i samarbejde med TrygFonden.

Rapporten viser blandt andet, at 84 pct. af de omkomne ved brand er over 50 år. De har ofte fysiske eller kognitive funktionsnedsættelser. I næsten to tredjedele af tilfældene er rygning den formodede brandårsag. Desuden bor ofrene hyppigst alene og oplever brandene i eget hjem.

Årets undersøgelse af dødsbrande peger på, at flere kommunale redningsberedskaber har igangsat forebyggelsesprojekter med udsatte borgere som målgruppe.

Besøgsvenner og andre brandforebyggelsesprojekter
Beredskabsstyrelsen og TrygFonden fremhæver i rapporten en række eksempler på borgerrettet brandforebyggelse. De kommunale redningsberedskaber gennemfører blandt andet projekter som røgalarmpatruljer med spejdere, installation af mobile brandalarmanlæg og opsætning af røgalarmer via viceværter.

Et forebyggelsesprojekt fra starten af 2020 består i at undervise frivillige besøgsvenner fra Ældre Sagen og Røde Kors i brandsikkerhed. Beredskabschef for Helsingør Kommunes Beredskab Søren Lundhild er initiativtager og overordnet ansvarlig for projektet.

– Besøgsvennerne kan selv lære om brandsikkerhed og videreformidle deres viden til besøgsværterne. Projektets konkrete resultater er endnu ikke tydelige, men vi har en klar forventning om, at det kan være med til at rykke ved de udsatte borgeres brandfarlige adfærd i hjemmet, siger Søren Lundhild.

Opbakning til forskning og forebyggelse
Mange kommunale redningsberedskaber tager del i forebyggelsen af dødsbrande i Danmark. Det samme gælder en række myndigheder og aktører, der støtter arbejdet med at lave statistik og analyser til rapporten.

– Undersøgelsen viser eksempler på projekter, der kan være med til at fastholde de senere års positive tendens på området. Der er tale om forebyggelsesinitiativer, der har potentiale for at nå ud til mange borgere og ikke mindst de særlige risikogrupper, siger chef for Viden og Analyse i Beredskabsstyrelsen, Frederik Prytz-Grønfeldt.

Beredskabsstyrelsen udgiver rapporten i fællesskab med TrygFonden, som er en af samarbejdspartnerne i arbejdet med at forebygge dødsfald ved brand.

– Brande kan koste menneskeliv. Derfor er det vigtigt, at vi gennem viden og rigtig adfærd forebygger, at brande opstår. Ældre og sårbare mennesker kan dog have brug for hjælp. Vi håber derfor, at vi med årets rapport om dødsbrande kan inspirere til en fortsat udvikling af det vigtige forebyggelsesarbejde, siger René Højer, programchef i TrygFonden.

Rapporten om dødsbrande beskriver også initiativet Brandsikker Bolig. Forebyggelseskonceptet er skabt i samarbejde mellem Beredskabsstyrelsen, TrygFonden, Kommunernes Landsforening og Danske Beredskaber. Læs mere om initiativet her, der har til formål at styrke brandsikkerhed i private boliger og nedbringe antallet af dødsbrande.

Læs mere om dødsbrande i 2020 og om brandforebyggelsesprojekter her: Dødsbrande rapport 2020 og Dødsbrande minirapport 2020

Relaterede nyheder

Hos TrekantBrand rykker man både ud til komplicerede brande og er via sin fremskudte rolle i akutberedskabet ofte dem, der når først frem, når der ringes efter en ambulance. Fælles for de mange opgaver, der løses af TrekantBrands 15 brandstationer, er, at de skaber tryghed tæt på borgerne. Bilnøglen er blevet væk, og dit lille […]

Roskilde Brandvæsens nye Water Management Center skal hjælpe til at klimasikre byerne, indtil permanente værn mod hyppigere og større klimahændelser er på plads. Som led i et offentligt-privat samarbejde blev Water Management Center hos Roskilde Brandvæsen den 18. juni åbnet af Lars Robétjé, Beredskabsdirektør i Roskilde Brandvæsen. Med til åbningen var blandt mange andre også […]

Sankthans er en travl aften for brandvæsenet med mere end dobbelt så mange udrykninger som en normal aften. Følg de gode råd fra Danske Beredskaber og Beredskabsstyrelsen, hvis du vil undgå, at brandfolkene afbryder Midsommervisen. Brandvæsenet rykker ud til mere end dobbelt så mange 1-1-2 udkald sankthansaften som på en normal aften og nat. Du […]

Få nyhedsbrev i indbakken