Søg
Close this search box.

Fem gode råd om brug af grill og bålplads

21. maj 2021

Brandvæsenet rykker hvert år ud til over 300 brande forårsaget af grill, bål og bortkastet aske. Følg de gode råd fra Danske Beredskaber og Beredskabsstyrelsen og undgå, at grill og bål bliver til brand.

Grillsæsonen er over os, og der tændes flittigt op med kul og gas rundt om i landet. I langt de fleste tilfælde er grill og bål lig med hygge, men i nogle situationer går det desværre galt.

Brandvæsenet rykkede i 2020 ud til over 380 brande som følge af uforsigtig brug af grill med videre. Bortkastet aske er den helt store synder, der tegner sig for næsten 70 pct. af de formodede årsager til brandene.

– Vi ser desværre et mønster, når det drejer sig om brande i forbindelse med grill og bål. Bålfadet eller grillen bliver placeret for tæt på brændbart materiale, og der bliver brugt forkert optænding. Herudover får en del ikke slukket asken og kulresterne ordentligt, inden de smides ud, siger Kenny Christensen, der er forebyggelsesekspert hos Danske Beredskaber, og fortsætter:

– Det kan tage over et døgn, før aske og kulrester er helt kolde og kan smides i affaldsbeholderen.

Der opstår desværre også ofte forbrændingsskader, når der grilles, typisk ved berøring af gløder eller den
varme grill. Vær særligt opmærksom på børn og kæledyr i nærheden af grillen og bålet, så de ikke
kommer til skade. Optændingen skal altid ske forsvarligt, og du skal derfor aldrig bruge tændvæske
og lignende.

– Vi har i tidens løb set flere alvorlige ulykker, når der er brugt brandfarlige væsker som for eksempel
tændvæske. Det kan udvikle sig til eksplosionsulykker, hvor der kan ske alvorlige forbrændinger.
Vores råd er derfor, at man helt dropper de brandfarlige væsker, når man griller. Det er simpelthen for farligt,
siger Mads Dalgaard, forebyggelsesekspert hos Beredskabsstyrelsen, og fortsætter:

– Bruger du en engangsgrill på stranden, så vær særligt opmærksom på, at sandet under grillen bliver meget varmt. Derfor er det vigtigt at afkøle sandet, så ingen kommer til skade ved at træde på det varme sand.

Fem gode råd om brug af grill eller bål: 
Følg fem gode råd om brug af grill eller bål og minimer risikoen for, at grillaftenen ender med et besøg af brandvæsenet eller en tur på skadestuen:

  • Brug aldrig brandfarlige væsker, når du griller og tænder bål – det er sikrest at tænde op med grillstarter eller optændingsblokke
  • Grill kun udendørs – ved brug af grill f.eks. i en udestue er der fare for kulilteforgiftning, som er livsfarligt
  • Hav altid vand i nærheden – så kan du nemt slukke, hvis en glød får fat i tørt buskads, dugen eller andet brændbart, og du kan køle huden, hvis du bliver forbrændt.
    Det er også en god idé at nedkøle din grillstarter efter brug
  • Placer grillen eller bålet i sikker afstand og på et stabilt underlag – generelt er det vigtigt at holde afstand til tørre planter, bygninger og andet, der kan brænde
  • Aske og kulrester skal være helt kolde, før du smider dem ud eller forlader bålpladsen – det kan tage over et døgn, før asken og kulresterne er kolde, og der ikke er gløder tilbage

Hvis du har en gasgrill, skal du desuden regelmæssigt tjekke regulator og slange for utætheder og huske at lukke for gassen på regulatoren eller afmontere regulatoren efter brug.

Ring 1-1-2, hvis der opstår brand, som du ikke selv kan slukke. Ved forbrændinger skal du afkøle huden med rindende, lunkent vand og følge de almindelige førstehjælpsråd om, hvornår du bør søge lægehjælp.

Kontaktoplysninger:
Pressekontakt til Beredskabsstyrelsen: Mads Dalgaard, tlf. 20 89 84 71
Pressekontakt til Danske Beredskaber: Kenny Christensen, tlf. 61 38 44 60

Relaterede nyheder

Den 18. juni skal en delegation fra Danske Beredskabers bestyrelse have foretræde for Folketingets forsvarsudvalg for sammen med udvalgets medlemmer at afklare, hvad konsekvenserne vil blive af afskaffe den danske deltidsmodel. Debatten omkring afgangstider – og omkring deltidsmodellen – er opstået efter løsgængeren Mike Fonseca i Folketingssalen har hentet opbakning til, at der politisk arbejdes […]

Den 12. og 13. juni afholder Danske Beredskaber netværksmøde omkring operative forhold. På førstedagen fortalte delegerede fra Hovedstadens Beredskab omkring kompleksiteten i nutidens byggerier og de udfordringer som Beredskabet møder i forbindelse med indsatser i bygninger, der ofte har helt sin egen risikoprofil. Oplægget følges torsdag op af et oplæg omkring fremtidens byggematerialer fra DTU. […]

Danske Beredskaber sætter på Folkemødet 2024 i et planspil sammen med DMI fokus på fremtidens vejr, og de udfordringer et vildere vejr medfører for beredskabets arbejde. Rasmus Dalberg fra Forsvarsakademiet kontrollerer spillet og deltagerne alt imens vejret udvikler sig på planspilstavlen. Klimahændelser kan til tider kræve, at der bliver indsat måske 100 mand, og det […]

Få nyhedsbrev i indbakken