Søg
Close this search box.

I praktik som landevejsridder

21. juni 2016

Artiklen er skrevet af Rickie Robert, der er studerende på katastrofe- og risikomanageruddannelsen på Metropol, og redigeret af Danske Beredskabers redaktion.

”I Danmark er jeg født, dér har jeg hjemme, der har jeg rod, derfra min verden går.”

Melodien starter helt ubevidst i mit hoved, da jeg kører gennem den lille by Tinglev mod hovedkontoret for Brand og Redning Sønderjylland. Små huse med haver, hvor blomsterne står i fuldt flor, bierne summer og termometeret viser tæt på de 30 grader.

Midt i byen er den store beredskabsskole, og ved siden af ligger hovedkontoret for Brand og Redning Sønderjylland placeret i nye fleksible lokaler med et moderne udseende. De står så fint i kontrast til hinanden ‐ den gamle beredskabsskole med røde mur‐ og teglsten og den kun et halvt år gamle enhed; Brand og Redning Sønderjylland forkortet BRSJ. Denne nye enhed har jeg besøgt og været i praktik hos i to uger som en del af min uddannelse.

Jeg læser til katastrofe – og risikomanager på Metropol i København. Her tænker du nok… ”Katastrofe og hva’ for en?!”, og det kan jeg godt forstå. Alle ved, hvad en tømrer og frisør laver – men hvad laver sådan en katastrofe- og risikomanager? Eftersom det er en forholdsvis ny uddannelse, og den kun findes i København, har jeg lige tilladt mig kort at fortælle, hvad det går ud på.

Katastrofe‐ og risikomanagement handler om at forebygge og begrænse ulykker og katastrofer i samfundet. Det kan både være nationalt og internationalt. Vi skal igennem mange forskellige områder for at få en bred forståelse og viden. Uddannelsen retter sig mod planlægnings‐ og ledelsesopgaver i forbindelse med katastrofeberedskab, ‐indsats og ‐forebyggelse. Formålet er at sørge for samfundets og borgernes sikkerhed i katastrofesituationer.

Universitetet Metropol er en professionshøjskole, som betyder, at man kommer ud i praktik, og man har efter endt uddannelse mulighed for af komme direkte ud på arbejdsmarkedet. Det så jeg som en stor fordel, da jeg valgte denne uddannelse. Min klasse består af 33 vidt forskellige elever med hver deres erfaring. Vores aldersgennemsnit er noget højere end på mange andre uddannelser, da vi alle har haft berøring med enten Forsvaret, Brand og Redning, NGO og/eller udland, inden vi søgte denne uddannelse. Samlet set som klasse har vi en bred viden, som vi alle drager stor nytte af i den daglige undervisning ved at kunne tilføje eksempler og gode diskussioner. Katastrofe‐ og risikomanageruddannelsen varer i alt 3,5 år, og vi skal i praktik i 12 måneder af denne tid.

rickie2En af medarbejderne fra BRSJ tog mig under sine vinger og lavede et udførligt skema omkring, hvem jeg skulle følge de enkelte dage, og i hvilke områder vi skulle være. Det er jo således, at fra d. 1. januar 2016 er Aabenraa, Haderslev og Tønders Brand og Rednings afdelinger slået sammen. Derfor er dette stadig en ny afdeling, og implementeringen af procedurer, eftersyn og rytmer er stadig i gang. Inspektørerne arbejder på højtryk og gør deres bedste for at kunne følge med. De har med fordel valgt at udnytte hinandens viden fra den kommune, hvor de tidligere var tilknyttet, og har derfor hver deres faste område. De er kun få medarbejdere, som skal dække hele Sønderjylland, og der er mange brandeftersyn, som skal foretages.

De har travlt, og det mærkede jeg tydeligt fra den første dag, jeg trådte ind på hovedkontoret. Den første dag varede 13 timer, og jeg havde fået så mange indtryk, at jeg bare gik hjem og sov. Vi var så mange steder og mødte så mange søde mennesker, at jeg simpelthen ikke kunne rumme flere indtryk. Det var meget klart for mig allerede ved første brandeftersyn, at den fornemmeste opgave som inspektør er at skabe et trygt miljø og gode rammer for hvert enkelt besøg. Mange mennesker, som skal have besøg af en brandinspektør, bliver ofte nervøse og føler, at de skal til eksamen. Det er slet ikke formålet med besøget, og det gør alle inspektørerne et ihærdigt forsøg på at undgå.

Besøget er til for at sikre omgivelserne på den arbejdsplads, de er på, og for at skabe en dialog og vejlede om sikkerheden. Hver inspektør, jeg har fulgt, har formået at gøre det på sin egen unikke måde. Det har været en fornøjelse at følge deres fremgangsmåder og se, hvor hurtigt de får beroliget dem, de besøger, samt forholdet mellem inspektør og tekniske ansvarlige på stederne, som er et fint samspil bundet op på mange års erfaringer, tillid, samarbejde og dialog.

Inden jeg startede på bygningskendskabundervisningen på min uddannelse, kendte jeg ikke til den store maskine, som byg- og miljøafdelingerne i kommunerne er. Her sidder virkelig mange mennesker, der dagligt hjælper, vejleder og behandler byggesager. De sidder gemt bag store bunker af sager, som man ser i tegnefilm. Mange sager tager lang tid og kan være under komplicerede forhold som eksempelvis fredede dele af en bygning, gamle servitutter, forskelle på ting, som for mange år siden er besluttet som krav og ikke per lovgivning med mere. Her sidder brandinspektørerne minimum en dag om ugen ved hver kommune, hvor de fungerer som rådgiver for kommunen og samtidig også tager ud og undersøger komplekse sager.

rickie3Jeg blev meget imponeret over denne form for detaljeret sagsgennemgang og alle de kompleksiteter, disse medarbejder prøver at løse dagligt. Jeg har allerede et par gange nævnt, at jeg er imponeret, og det er mig uundgåeligt ikke at nævne det igen. For jeg er vitterligt imponeret over disse brandinspektører, landevejsriddere, by‐ og bygningseksperter – kært barn har mange navne ‐ som har en dagligdag, der spænder vidt fra masser af brandeftersyn, rådgiver på kommunen, og oveni dette er de også indsatsledere i beredskabet. Foruden deres ”almindelige” opgaver skal de også op om natten, når de blive kaldt ud til brand ved hr. og fru Jensen, som har ildebrand i deres hus. Her skal indsatslederen styre slagets gang på stedet i samarbejde med indsatslederen fra politiet. De har mange opgaver og skal have det store overblik, rekvirere hjælp, materialer, mandskab, skadeservice og melde til mange forskellige instanser for at kunne få den enkelte opgave udført.

Jeg havde i to dage været på kald med to forskellige indsatsledere ved BRSJ, og ingen af dagene blev de kaldt ud til større ulykker eller brande. Brandinspektørerne har en lang uddannelse og meget erhvervserfaring, og deres netværk er meget stort og bredt. Grundet nætter uden alarmer besluttede BRSJ i samråd at trække i nogle tråde og sende mig hen til en Falckstation og følge fuldtidsbrandmændene i en aften og nat. Det blev en lang nat. Jeg fik benyttet brandstangen hele tre gange denne nat. To påsatte brande og brand i et parcelhus.

Efter denne nat var jeg meget begejstret over det, jeg havde oplevet. Et er at se en brand og se de blå blink og udstyret, men det, der gjorde størst indtryk på mig, var at se, hvor struktureret og dygtige brandfolkene var. Jeg takker for at have fået et lille indblik i den travle hverdag, som Brand og Redning Sønderjylland har, og de oplevelser jeg har fået med.

I teksten til sangen ”I Danmark er jeg født” skriver H.C. Andersen:

”Engang du herre var i hele Norden, bød over England – nu du kaldes svag; et lille land og dog så vidt om jorden end høres danskens sang og mejseslag. Du danske, friske strand, plovjernet guldhorn finder – Gud giv dig fremtid, som han gav dig minder! Dig elsker jer! – Danmark, mit fædreland!”

rickie4Praktikken var for mig en påmindelse om, at vi i lille Danmark kan bo og leve sikkert samt sove roligt om natten. For vi har mange dygtige og veluddannede folk, som hele døgnet og året rundt passer på os og sørger for at forebygge og forhindre brandfarer samt andre ulykker. Sangens vers minder mig om, at samarbejde og forebyggelse er vigtigt for at kunne få Danmark til at fungere og være et land med en sikkerhedskultur, der er med til at skabe tryghed.

Denne praktik har været med til at give mig et større indblik i Danmarks mange instanser, og hvor omfattende et arbejde det er at sørge for sikkerheden. Stor tak til alle, jeg har mødt på min vej disse to uger. Tak for at tage jer tid til at svare på mine mange spørgsmål og vise mig en lille del af jeres liv og arbejdsplads.

Mange hilsner fra en meget træt, men yderst beriget katastrofe‐ og risikomanagerstuderende.

Det har Rickie været en del af i løbet af to ugers praktik:

Aabenraa Brandstation
Aabenraa Rådhus (byggeteknisk afd.)
Brand og Redning Sønderjylland
Falck Brandstation Haderslev
Falck Brandstation Kolding
Haderslev Brandstation
Tønder Rådhus

Brandsyn:

1 x Bodega
1 x Bofællesskab for sindslidende

2 x Brandfarlige industribygning
5 x Børnehave

1 x Efterskole
3 x Folkeskole

1 x Forsikringsselskab
1 x Hotel

3 x Idrætshal
3 x Integrerede institution

3 x Kirke
1 x Lagerhal

1 x Nyt firma med nye lokaler
2 x Plejehjem

1 x Videregående uddannelsesinstitution

Opdatering og koordinerende tjek:

Diskotek/spillested om nøglebokse
Ny erhvervsskole – spørgsmål om hulrum i taget
Forsikringsselskab om fjernelse af branddør
Ishockeyhal om instruks af nye pladsfordelingsplaner
Mølle samt selskabslokalers evakueringsplan til godkendelse
Slot og eventfirmas godkendelse af pladsfordelingsplaner inden koncert

Sikkerhedsmøder:

SønderjyskE fodbold grundet UEFA
Brandsikker Bolig-projekt i Tønder
Flyvestation Skrydstrup grundet AirShow
Uddannelse til boligforening af ny 112 slukker
Arbejde på sankthansbål kampagne

Relaterede nyheder

Den 18. juni skal en delegation fra Danske Beredskabers bestyrelse have foretræde for Folketingets forsvarsudvalg for sammen med udvalgets medlemmer at afklare, hvad konsekvenserne vil blive af afskaffe den danske deltidsmodel. Debatten omkring afgangstider – og omkring deltidsmodellen – er opstået efter løsgængeren Mike Fonseca i Folketingssalen har hentet opbakning til, at der politisk arbejdes […]

Den 12. og 13. juni afholder Danske Beredskaber netværksmøde omkring operative forhold. På førstedagen fortalte delegerede fra Hovedstadens Beredskab omkring kompleksiteten i nutidens byggerier og de udfordringer som Beredskabet møder i forbindelse med indsatser i bygninger, der ofte har helt sin egen risikoprofil. Oplægget følges torsdag op af et oplæg omkring fremtidens byggematerialer fra DTU. […]

Danske Beredskaber sætter på Folkemødet 2024 i et planspil sammen med DMI fokus på fremtidens vejr, og de udfordringer et vildere vejr medfører for beredskabets arbejde. Rasmus Dalberg fra Forsvarsakademiet kontrollerer spillet og deltagerne alt imens vejret udvikler sig på planspilstavlen. Klimahændelser kan til tider kræve, at der bliver indsat måske 100 mand, og det […]

Få nyhedsbrev i indbakken