Søg
Close this search box.

Ny model fremtidssikrer østjysk beredskab

31. maj 2016

Østjylland har en blomstrende vækst, der både viser sig i industrien og indbyggertallet. Alene i Aarhus Kommune forventer man en befolkningstilvækst på knap 12 procent fra 2015 til 2025.

Den massive vækst i det østjyske stiller krav til byplanlægningen. Der er brug for flere boliger, skoler, børnehaver og veje. Og vigtigst af alt, så skal brandvæsnet være rustet til at kunne håndtere det hele, så trygheden for borgerne fastholdes.

Det har fået det nye Østjyllands Brandvæsen til at ryste posen godt og grundigt. For der er brug for både nytænkning, omlægning og optimering for at kunne sikre et effektivt beredskab – også i fremtiden.

”I et område som Østjylland, hvor man i den grad udvikler og regner med 5-6000 flere indbyggere om året, mere industri, og hvor man tillader større og højere byggerier, så giver det ikke mening at dimensionere ud fra den situation, der er lige nu. Vi er nødt til at dimensionere efter, hvordan fremtiden kommer til at se ud,” siger direktør for Østjyllands Brandvæsen, Lars Hviid.

Beredskabet skal med fra start

Forslaget til den nye plan for Østjyllands Brandvæsen er den første fælles plan for de fire kommuner, Samsø, Odder, Skanderborg og Aarhus, der fra årsskiftet blev sammenlagt til én beredskabsenhed.

Planen har blandt andet for øje at synliggøre, at beredskabet er en vigtig del af infrastrukturen, hvorfor beredskabet skal udvikles sammen med byudviklingen i Østjylland. Fremover skal beredskabet være med fra begyndelsen – lige fra kommuneplaner, helhedsplaner og lokalplaner til den konkrete byggesagsbehandling. Det vil sikre nye og bedre løsninger, hvor sikkerhed og brugervenlighed går op i en højere enhed, fastslår direktøren.

”Beredskabet er blot et parameter i det samlede billede, og vi vil gerne bidrage til en helhed i byudviklingen. Det kræver, at brandvæsnet er med fra begyndelsen, for som det er nu, bliver vi først en del af processen, når selve byggesagen er i gang. På det tidspunkt er muligheden for at betragte sikkerheden i et helt område samlet set forpasset og dermed også muligheden for at høste synergier. Hvis vi i fremtiden kan få pakket brandveje og rekreative arealer sammen med eksempelvis klimatilpasning, eller at flere bygninger kunne deles om brandbegrænsende elementer, så kunne det måske give nogle rigtig gode samlede løsninger,” siger Lars Hviid og fortsætter:

”Det, vi forsøger lige nu, er at få lavet nogle gode samarbejdsrelationer til planmyndighederne, så det bliver naturligt, at vi kommer med på det tidligst mulige tidspunkt. Det er ikke alt, vi behøver at være inde over, og vi får de kommende år behov for at øve os og finde de bedste snitflader for samarbejde. Men det er afgørende, at vi ikke først kommer med, når arealerne er fuldt disponerede, for så er det, at borgerne ikke får de optimale og billigste løsninger, som opnås, når mulighederne udnyttes fuldt ud,” siger Lars Hviid.

Tavlen er hvisket ren

I dag råder Østjyllands Brandvæsen over 10 bemandede brandstationer. To stationer er bemandede med fuldtidsansat brandpersonale, der øjeblikkeligt rykker ud. De resterende otte er bemandede med deltidsansat personel, der rykker ud på fem minutter.

Placeringen af de østjyske stationer har været uændret i mange år og er i høj grad historisk betinget, fortæller Lars Hviid. De fire nuværende brandstationer i Skanderborg Kommune er fra tiden før kommunesammenlægningen, hvor hver kommune havde sin egen station. I Aarhus tegner sig samme billede. Her er stationen i Ny Munkegade mere end 100 år gammel, mens stationen i Lystrup netop har fejret 25 års jubilæum.

”I den nye plan har v hvisket tavlen helt ren og i stedet kigget på, hvor borgerne bor i dag og ikke mindst, hvor de forventes at besætte sig i fremtiden. Ud over at nye forstæder udvikles sker der en intens fortætning af bykernerne, og der bygges højere. fra En analyse af byudvikling har det vist, at det giver god mening at rykke rundt på enkelte stationer” siger Lars Hvid.

Nye fremtidssikrede stationsplaceringer

I den nye plan for Østjyllands Brandvæsen lægger man op til, at beredskabet skal kunne nå frem til en hændelse i et byområde inden for 10 minutter. Men med de nuværende stationsplaceringer er der flere større byudviklingsområder, som ikke kan nås inden for netop den tidsramme.

Det ene større byområde, der i dag ikke er dækket på 10 minutter, er området i den nordlige del af Aarhus Kommune, der blandt andet er bestående af byerne Trige, Spørring, Lisbjerg, Løgten og Skødstrup. Disse byer har tilsammen omkring 20.000 indbyggere. Det andet byområde er området mellem Odder og Aarhus, der blandt andet består af byerne Beder, Malling, Tranbjerg og Solbjerg. De fire byer har sammenlagt flere end 20.000 indbyggere.

Derfor har Østjyllands Brandvæsen besluttet at flytte to stationer. Den nuværende station på Trindsøvej flyttes ud omkring Ringvej Syd, og deltidsstationen i Lystrup flyttes til Lisbjerg og opgraderes samtidig til en fuldtidsstation.

Det betyder, at alle brandstationer i Østjylland bevares.

”På den måde bliver borgerne dækket bedst muligt, og mange vil opleve, at hjælpen kommer hurtigere frem. For os handler det ikke om, at det er vigtigt at fastholde et bestemt antal brandstationer – det vigtige er, at vi kan sikre en ordentlig dækning af vores slukningsområde, ikke mindst i forhold til den planlægning, som ligger til grund for væksten i Østjylland,” siger Lars Hviid.

Plan skal vedtages i byråd

Den nye plan lægger op til, at det politisk vedtagne serviceniveau fremadrettet fokuserer på effekten hos borgerne i stedet for Østjyllands Brandvæsens interne organisering eller stationernes materiel.

Direktør Lars Hviid har besøgt samtlige stationer i det østjyske for at fortælle medarbejderne om forslaget til den nye plan, som, hvis den bliver vedtaget, vil være udgangspunktet for beredskabsarbejdet i Østjylland fra 2017 til 2020.

Mange medarbejdere er spændte på, hvordan hverdagen bliver, når den nye plan er implementeret. Generelt har de dog været positivt stemte over for planen, fortæller Lars Hviid.

”Medarbejderne er vant til, når man taler risikobaseret dimensionering, at det er en organisationsplan, man får godkendt, og ikke et serviceniveau. Men det er netop det, vi gerne har villet væk fra. Vi har kaldt det renovationsprincippet: Byrådet beslutter, hvor ofte der skal tømmes skraldespande, men de forholder sig ikke til, hvordan det bliver gjort. Sådan ønsker vi også, at tilgangen til beredskabet skal være,” siger han.

Planforslaget fremlægges i tre ugers høring fra den 1. juni 2016. Herefter er det op til de fire byråd bag Østjyllands Brandvæsen at vedtage planen.

Relaterede nyheder

Hos TrekantBrand rykker man både ud til komplicerede brande og er via sin fremskudte rolle i akutberedskabet ofte dem, der når først frem, når der ringes efter en ambulance. Fælles for de mange opgaver, der løses af TrekantBrands 15 brandstationer, er, at de skaber tryghed tæt på borgerne. Bilnøglen er blevet væk, og dit lille […]

Roskilde Brandvæsens nye Water Management Center skal hjælpe til at klimasikre byerne, indtil permanente værn mod hyppigere og større klimahændelser er på plads. Som led i et offentligt-privat samarbejde blev Water Management Center hos Roskilde Brandvæsen den 18. juni åbnet af Lars Robétjé, Beredskabsdirektør i Roskilde Brandvæsen. Med til åbningen var blandt mange andre også […]

Sankthans er en travl aften for brandvæsenet med mere end dobbelt så mange udrykninger som en normal aften. Følg de gode råd fra Danske Beredskaber og Beredskabsstyrelsen, hvis du vil undgå, at brandfolkene afbryder Midsommervisen. Brandvæsenet rykker ud til mere end dobbelt så mange 1-1-2 udkald sankthansaften som på en normal aften og nat. Du […]

Få nyhedsbrev i indbakken