Søg
Close this search box.

Nyt projekt skal skubbe til mangfoldigheden i beredskabet: ”Vi skal kigge indad”

24. juni 2021

Kvinder og minoritetsborgere er generelt underrepræsenterede i de danske redningsberedskaber, men en ny styregruppe skal være med til at vende den tendens.

Når det danske redningsberedskab rykker ud, så er det sjældent, at der er kvinder eller folk med minoritetsbaggrund, der er med i brandbilen. Eksempelvis er det blot 3 procent af den operative styrke i beredskaberne, der er kvinder.

Derfor blev der allerede i 2019 nedsat en arbejdsgruppe, der skulle have fokus på øget mangfoldighed i de danske redningsberedskaber. Det arbejde bliver nu forstærket med en styregruppe, hvor chefer fra forskellige beredskabsaktører er med.

”Helt grundlæggende er vi af den overbevisning, at beredskabet bør afspejle det samfund, vi befinder os i. Men ser man på sammensætningen i beredskabet i dag, så er det meget præget af hvide mænd. Det er altså langt over halvdelen af befolkningen, der ikke er særlig godt repræsenteret i beredskabet,” siger Flemming Nygaard-Jørgensen, der er beredskabsdirektør i Midt- og Sydsjællands Brandvæsen og repræsenterer Danske Beredskaber i styregruppen.

Ifølge ham er det et både nødvendigt og vigtigt arbejde, der ligger foran styregruppen.

”Det helt store spørgsmål er jo, hvordan vi kan gøre os mere attraktive over for hele befolkningen, for der må jo være en årsag.”

Samarbejde på tværs

I første omgang skal der laves en forundersøgelse, der skal sætte fokus på området og give parterne bag styregruppen en kærkommen mulighed for at forholde sig til de benhårde fakta. Hernæst er forhåbningen, at en mere dybdegående undersøgelse kan komme med bud på interne og eksterne barrierer og give klare og brugbare anbefalinger til det fremtidige arbejde.

Styregruppen består af Danske Beredskaber, Falck, Beredskabsforbundet samt Beredskabsstyrelsen, og ifølge Flemming-Nygaard Jørgensen er det en stor fordel, at der samarbejdes bredt for en dagsorden, der har betydning for mere end blot det enkelte beredskab.

”Det er bare så enormt vigtigt, at vi er sammen på tværs af alle redningsberedskaber i Danmark, for vi arbejder alligevel sammen på kryds og tværs. Vi kan bruge hinandens viden og erfaringer til at kvalificere arbejdet og få mest muligt ud af det,” fortæller Flemming Nygaard-Jørgensen

Skal give de bedste medarbejdere

Arbejdet med mangfoldighed har i de senere år fået øget opmærksomhed i Danske Beredskaber, hvor det blandt andet er et debatteret emne på de tilbagevendende årsmøder.

For udover at kunne afspejle befolkningssammensætningen bedre og dermed muligvis øge kvaliteten af beredskabsarbejdet, så er øget mangfoldighed også en rekrutteringsmulighed.

”Vi har behov for at have de bedste medarbejdere ansat i beredskaberne, og vi går potentielt glip af nogle af dem, som det er i dag,” fortæller Jakob Vedsted Andersen, der er beredskabsdirektør i Hovedstadens Beredskab og også sidder med i styregruppen.

”Der har været tilløb til det her ad flere omgange, men nu er der samtidig en bevægelse i samfundet, som vi skal og vil være en del af. Vores fag forandrer sig også med tiden, så vi skal kigge indad og kigge vores processer og procedurer igennem,” fortsætter Jakob Vedsted Andersen.

Optimistiske for fremtiden

Med det tværgående samarbejde mellem både det private, kommunale og statslige redningsberedskab, er der lagt op til en enorm udveksling af erfaringer og viden. Derfor er to af Danske Beredskabers repræsentanter optimistiske omkring det forestående arbejde.

”Jeg er fortrøstningsfuld og meget håbefuld. Med det her projekt kan vi få en masse god viden og en række værktøjer, som vi forhåbentlig kan få kanaliseret ud i beredskaberne, så vi kan få en større diversitet i mandskabssammensætningen.” siger Flemming Nygaard-Jørgensen, der suppleres af sin direktørkollega fra Hovedstadens Beredskab.

”Der er så mange gode kræfter, der er forenet om det her projekt for at få afdækket de barrierer, der gør, at vi i dag ikke rekrutterer bredt nok. Så jeg er så absolut fortrøstningsfuld,” siger Jakob Vedsted Andersen, der fortsætter:

”Jeg tror på, at hvis vi afspejler vores omgivelser i højere grad, så kan vi også opnå en større forståelse for hinanden og samfundet. Så der er rigeligt med fordele,” afslutter han.

Relaterede nyheder

Hos TrekantBrand rykker man både ud til komplicerede brande og er via sin fremskudte rolle i akutberedskabet ofte dem, der når først frem, når der ringes efter en ambulance. Fælles for de mange opgaver, der løses af TrekantBrands 15 brandstationer, er, at de skaber tryghed tæt på borgerne. Bilnøglen er blevet væk, og dit lille […]

Roskilde Brandvæsens nye Water Management Center skal hjælpe til at klimasikre byerne, indtil permanente værn mod hyppigere og større klimahændelser er på plads. Som led i et offentligt-privat samarbejde blev Water Management Center hos Roskilde Brandvæsen den 18. juni åbnet af Lars Robétjé, Beredskabsdirektør i Roskilde Brandvæsen. Med til åbningen var blandt mange andre også […]

Sankthans er en travl aften for brandvæsenet med mere end dobbelt så mange udrykninger som en normal aften. Følg de gode råd fra Danske Beredskaber og Beredskabsstyrelsen, hvis du vil undgå, at brandfolkene afbryder Midsommervisen. Brandvæsenet rykker ud til mere end dobbelt så mange 1-1-2 udkald sankthansaften som på en normal aften og nat. Du […]

Få nyhedsbrev i indbakken