Søg
Close this search box.

Nytænkning sikrer et moderne, professionelt og effektivt brandvæsen

4. maj 2016

Med planen Forslag til plan for Østjyllands Brandvæsen sætter det østjyske beredskab en ny kurs for borgernes tryghed i et Østjylland i vækst. Fremover vil Østjyllands Brandvæsen udvikle sig som en del af infrastrukturen, så der også er fokus på sikkerheden.

Brandvæsenets serviceniveau vil som noget nyt blive målt på den hjælp, borgerne kan forvente at få, samt hvor hurtigt hjælpen når frem.

”Det er afgørende, at borgerne får den rette hjælp, og at hjælpen kommer hurtigt frem. Vi vil fremover blive målt på værdien for samfundet og effekten ude ved borgere, erhvervsliv og institutioner, og ikke som før ud fra, hvad der er af materiel på de enkelte brandstationer. Vi skal tænke som et Østjyllands Brandvæsen, der kan udnytte synergier mellem brandstationerne til borgernes bedste,” siger bestyrelsesformand i Østjyllands Brandvæsen, Kristian Würtz.

Rivende udvikling kræver nytænkning

I Østjylland betyder udviklingen med blandt andet befolkningstilvækst, øget trafik, byfortætning og flere høje huse et nyt og mere komplekst risikobillede.

Med udgangspunkt i hjemkommunernes kommuneplaner og deres beskrivelse af byudvikling og infrastruktur har Østjyllands Brandvæsen lavet en fremtidssikret struktur for placering af brandstationer og disses dækningsområder. Det er en ny og moderne, men også fornuftig måde at samtænke planlægning og beredskab, fastslår Lars Hviid, der er direktør i Østjyllands Brandvæsen.

Fra Danske Beredskaber er der ros til den østjyske model.

”Det er dejligt at høre om den innovative tilgang, Østjyllands Brandvæsen har taget til fremtidens opgaver. Selvfølgelig skal beredskabet udvikles som en central del af infrastrukturen, når byerne vokser,” siger sekretariatschef i Danske Beredskaber, Bjarne Nigaard.

Han er samtidig tilfreds med, at Østjyllands Brandvæsen har udformet en forebyggelsesstrategi, som skaber værdi for borgere og erhvervsliv og understøtter udviklingen af et trygt og sikkert Østjylland.

”Den bedste indsats for alle parter er den indsats, der helt undgås, fordi der er forebygget og sammentænkt i forvejen,” siger Bjarne Nigaard.

Nye stationsplaceringer

Østjyllands Brandvæsen bliver også fremadrettet baseret på både fuldtidsbrandmænd, deltidsbrandmænd og frivillige. Antallet af stationer bevares, dog flyttes den nuværende station på Trindsøvej ud omkring Ringvej Syd og deltidsstationen i Lystrup flyttes til Lisbjerg og opgraderes samtidig til en fuldtidsstation.

Derved opnås en forbedret dækning, så langt flere østjyske borgere fremover vil opleve hurtigere hjælp fra Østjyllands Brandvæsen. De nye stationsplaceringer er samtidig fremtidssikrede i forhold til den forventede byudvikling og vækst i Østjylland.

”Østjyllands Brandvæsen kan dermed løbende tilpasses byudviklingen, befolkningstilvæksten, kompleksiteten og sårbarheden i Østjylland. Alt efter hvor borgeren bor, er der forskelligt behov for assistance fra brandvæsnet – simpelthen fordi risikoen er forskellig,” siger direktør Lars Hviid.

Ud over at understøtte udvikling med sikkerhed i Østjylland bistår beredskabet desuden ved håndteringen af effekter af klimaændringer og agerer, hvis der er hændelser i ind- og udland, som udfordrer sikkerheden.

Planforslaget fremlægges i tre ugers høring fra den 1. juni 2016

Relaterede nyheder

Forsvarsminister Troels Lund Poulsen proklamerede lørdag på Folkemødet, at danskerne skal kunne klare sig selv i tre døgn i forbindelse med en krise. Hos Danske Beredskaber er man tilfredse med, at samfundet har konkrete anvisninger at rette sig efter. Lørdag eftermiddag på Folkemødet i Allinge meldte forsvarsminister Troels Lund Poulsen fra den store scene ud, […]

Den 18. juni skal en delegation fra Danske Beredskabers bestyrelse have foretræde for Folketingets forsvarsudvalg for sammen med udvalgets medlemmer at afklare, hvad konsekvenserne vil blive af afskaffe den danske deltidsmodel. Debatten omkring afgangstider – og omkring deltidsmodellen – er opstået efter løsgængeren Mike Fonseca i Folketingssalen har hentet opbakning til, at der politisk arbejdes […]

Den 12. og 13. juni afholder Danske Beredskaber netværksmøde omkring operative forhold. På førstedagen fortalte delegerede fra Hovedstadens Beredskab omkring kompleksiteten i nutidens byggerier og de udfordringer som Beredskabet møder i forbindelse med indsatser i bygninger, der ofte har helt sin egen risikoprofil. Oplægget følges torsdag op af et oplæg omkring fremtidens byggematerialer fra DTU. […]

Få nyhedsbrev i indbakken