• Ophævet afbrændingsforbud – gode råd

  13. august 2018

  Selvom afbrændingsforbuddet i nogle kommuner er ophævet, er der stadig en risiko for brande i naturen. Den danske sommer har i 2018 været lang og tør, og selvom der i de sidste dage er kommet en del nedbør, så er der stadig tørt rundt omkring. Specielt er områder med tætte nåletræer, lav beplantning på sandjorder og marker udsat for meget vind stadig udsatte. Brug af åben ild og aktiviteter der medfører en forhøjet risiko for brand skal derfor ske med særlig opmærksomhed og omtanke. I øvrigt, så er det vigtigt med sund fornuft og hvis det ser tørt ud, så er det nok tørt. Begræns eller undlad i det tilfælde de risikobetonede aktiviteter som bål eller grill.

  Brug af grill, bål og rygning i naturen:

  Vær opmærksom på at cigaretskodder ikke smides i naturen, og medbring derfor i stedet gerne en lille dåse eller andet, så de kan tages med hjem. Bruger du grill eller tænder bål på steder, hvor det i øvrigt er tilladt, så sørg for at pladsen er tilstrækkelig stor til, at der ikke kan gå ild i omgivelserne, og at der er vand i nærheden, så en eventuel lille brand kan slukkes. Forlad ikke grill eller bål før alle gløder er helt slukket og vær opmærksom på, at gløder kan ”brænde videre” i flere timer.

  Brug af skraldespande:

  Pas på med at smide kul og aske fra brændeovne, grill og bål i skraldespande, før det er helt slukket. Tag i stedet den brugte engangsgrill med hjem, hvor den skal køle helt af, inden den smides ud. Vær i øvrigt opmærksom på at sand under en grill bliver meget varmt og kan bevare varme længe efter, grillen er flyttet.

  Arbejde i naturen:

  Sørg stadig for at have slukningsmidler med på marker og i skove, rens og vedligehold maskinerne med jævne mellemrum og vær gerne flere på det samme arbejdssted.

  Skulle det gå galt:

  Mange naturbrande kan være svære at finde, da der sjældent er en eksakt adresse. Det er derfor en rigtig god ide, hvis man har installeret 112app og bruger den til at alarmere fra. På den måde vil ens position blive fastlagt ganske hurtigt på alarmcentralen. Det er samtidig en fordel, hvis man har mulighed for at møde brandvæsnet og guide den nærmeste vej til branden. Det kan eksempelvis være at man aftaler med alarmcentralen at man kan være i et bestemt vejkryds.

  Afbrændingsforbuddet er ophævet efter bestemmelserne i beredskabslovgivningen og efter drøftelse med andre myndigheder, eksempelvis Naturstyrelsen. Opmærksomheden skal dog henledes på, at der stadig kan være lokale begrænsninger ligesom andre lovbestemmelser kan begrænse eller forbyde brugen af åben ild. Det er eksempelvis efter bestemmelserne i naturbeskyttelseslovgivningen ikke tilladt at ryge i visse naturområder i perioden frem til 31. oktober.

  Spørgsmål kan rettes til dit lokale beredskab.