• Sirenevarsling 1. maj klokken 12.00

  01. maj 2024

  Hver nat testes sirenevarslingssystemet uden lyd. Men én gang om året skal systemet også testes med lyd. Siden 1994 er det sket på den første onsdag i maj.

  Det er det statslige beredskab, Beredskabsstyrelsen, der vedligeholder og kontrollerer sirenevarslingssystemet i Danmark. Sirenerne bruges typisk i tilfælde af voldsom røgudvikling fra en brand eller ved udslip af farlige stoffer.

  I Danmark er der opsat i alt cirka 1.078 sirener i byområder med flere end 1.000 indbyggere, og sirenerne kan høres af cirka 80 procent af befolkningen. I områder uden for sirenernes rækkevidde kan politiet varsle med mobile sirener.

  Det betyder sirenevarslingen

  Når sirenerne hyler, betyder det, at du skal gå indenfor og søge information hos DR og TV 2. Det er vigtigt, at du ikke ringer til 1-1-2 eller 1-1-4, da det kan blokere for livsvigtige opkald.

  Når varslingssystemet afprøves, vil det ske over tre omgange. Først klokken 12.00 og 12:04, hvor varslingssignalet lyder fire gange, og signalet varer i alt 45 sekunder. Varslingssignalet består af en tone, som stiger hurtigt og falder langsomt.

  Klokken 12:08 starter afvarslingssignalet, som betyder, at faren er drevet over. Afvarslingssignalet består af én lang, ensartet tone, som varer 45 sekunder.

  Sirenevarsling for hørehæmmede

  Er du hørehæmmet eller døv, kan du tilmelde dig en sms-service. Hvis du er tilmeldt SMS-varsling, får du automatisk en besked, når der sker en alvorlig ulykke eller en katastrofe, samt hvor i landet der er fare på færde. Du tilmelder sig sirenevarsling via SMS hos borger.dk.

  På Store Hyledag bliver SMS-varslingssystemet testet samtidig med sirenerne.

  Sirener og S!RENEN

  Myndighederne tester både sirenerne på hustagene og S!RENEN, som udsender advarsler til de fleste mobiltelefoner i et fareområde – og i forbindelse med testen til de fleste mobiltelefoner i Danmark.

  Ved testen vil det således være både de fysiske varslingssirener og mobiltelefonerne, som afgiver lyd.

  S!RENEN er en relativ ny og uvant varslingskanal for nogle, hvorfor myndighederne gerne vil oplyse så bredt som muligt om testen, så potentiel utryghed minimeres mest muligt.

  Derfor opfordrer Beredskabsstyrelsen alle myndigheder og interesseorganisationer til at informere bredt til relevante interessenter om varslingstesten.

  Der findes information om de forskellige varslingssystemer på Beredskabsstyrelsens hjemmeside www.brs.dk/varslingstest, og der er specifik information om S!RENEN på www.sirenen.dk.

  Begge steder findes informationsmaterialet på mange forskellige sprog.

  Om S!RENEN

  -Det er ikke en app, og du skal ikke tilmelde dig.
  -Din telefon skal være af nyere dato og opdateret for at kunne modtage S!RENEN.
  -Du kan ikke slå advarslen fra eller slukke for den, hvis din telefon kan modtage den.
  -Er mobiltelefonen slukket, vil den ikke modtage signalet.
  -Hvis mobiltelefonen er tilsluttet et head set, vil lyden være reduceret i head settet. Det samme er tilfældet, hvis telefonen er løftet op til øret.
  -Mobiltelefoner uden simkort kan afhængig af telefonmodel modtage signalet, hvis telefonen er tændt.
  -Mobiltelefoner, som er i flight mode, kan afhængig af telefonmodel modtage signalet, når flight mode bliver slået fra.

  Opdateret af Danske Beredskaber 1. maj 2024