Søg
Close this search box.

Stor mangel på brandfolk giver udfordringer

8. februar 2017

Engang stod mænd og kvinder i kø for at blive deltidsbrandmænd på en af landets 241 brandstationer. Sådan er det ikke længere.

På landsplan mangler der lige nu 400 frivillige og deltidsbrandmænd, viser en optælling over ledige stillinger hos de kommunale beredskaber, som Beredskabsforbundet har lavet.

Et af de beredskaber, der mangler brandmænd, er Midtjysk Brand & Redning. Alene på stationen i Karup er der behov for ni nye deltidsbrandmænd. Det svarer til, at stationen mangler halvdelen af mandskabsstyrken.

”Vi mangler mange brandmænd i øjeblikket, og det er klart, at det skaber et pres. Vi er hele tiden nødt til at have fokus på beredskabsbehovet og vores ressourcer, og vi skal hele tiden omfordele, så vi sikrer os, at der er den bemanding og de køretøjer, der er brug for,” siger Jesper Sloth Hesselberg, der er beredskabsinspektør og leder af driften hos Midtjysk Brand & Redning.

Pendlerliv bremser brandmændene

Når alarmen lyder, skal deltidsbrandmændene rykke ud inden for fem minutter. Den korte reaktionstid stiller store krav til, at brandmændene bor og arbejder tæt på brandstationen, og det er en udfordring i en tid, hvor mange pendler langt mellem arbejdsplads og bopæl.

Tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd viser, at der er sket en gradvis stigning af antallet af kilometer, som danskerne pendler mellem hjem og arbejde. I 1998 pendlede beskæftigede i Danmark i gennemsnit 15,7 kilometer – det tal steg til 19,3 kilometer i 2010.

”Der er ingen tvivl om, at en af de største udfordringer, vi har, er, at folk ofte ikke arbejder i samme by, som de bor i. Det betyder, at de ikke har mulighed for at være på brandstationen inden for de fem minutter, som det er påkrævet, og det sætter desværre en stopper for ønsket om at være deltidsbrandmand,” siger Jesper Sloth Hesselberg.

Han peger samtidig på, at det er en udfordring at få arbejdsgiverne overbevist om, at de skal lade deres medarbejdere uddanne til deltidsbrandmænd.

”Virksomhederne har naturligvis medarbejdere ansat, fordi der er behov for dem, og derfor er der også mange arbejdsgivere, som ikke ønsker at lade deres medarbejdere løbe fra deres primærerhverv, når alarmen lyder,” siger Jesper Sloth Hesselberg.

Bundet til hjembyen

Manglen på brandmænd betyder, at de tilbageværende deltidsbrandmænd er hårdt spændt for. Mange er på vagt mere eller mindre konstant og er på den baggrund begrænset i at kunne forlade hjembyen i lange perioder.

”De er bundet til hjembyen, så længe de er på vagt, fordi de skal kunne afgå fra brandstationen inden for fem minutter. Det er naturligvis vilkåret for en brandmand, men når man har vagt meget ofte, sætter det selvfølgelig sine begrænsninger og betyder også noget for brandmændenes familier,” siger Jesper Sloth Hesselberg.

Begrænsningerne for både brandmændene og deres familier er ofte årsagen til, at brandmændene stopper i faget, fortæller Jesper Sloth Hesselberg. Ligeledes oplever han, at brandmandsfaget over årene har fået konkurrence af en lang række andre aktiviteter og fritidstilbud, som borgerne skal vælge mellem.

”Der er så utrolig mange ting, man kan bruge sin fritid på, og jeg tror simpelthen, at brandmandsfaget er blevet glemt. Vi har ikke været gode nok til at fortælle, hvem vi er, og hvilke fordele der er ved at være deltidsbrandmand, og det giver bagslag nu,” siger han.

Nye tiltag giver pote

I forsøget på at skaffe flere brandmænd til stationerne har Midtjysk Brand & Redning lavet en hvervekampagne.

Medarbejdere fra beredskabet har blandt andet besøgt virksomheder, uddelt flyers i butikker og hængt et stort banner op ved vejen. Samtidig har beredskabet haft fokus på hvervning af nye deltidsbrandmænd på de sociale medier.

”Vores tiltag har vist sig at have en positiv effekt, og vi har hurtigt fået 10 henvendelser, som har resulteret i, at vi har kunnet tilbyde fem af dem ansættelse,” siger Jesper Sloth Hesselberg.

Tirsdag deltog beredskabet ligeledes i et indslag på TV Midt/Vest om manglen på brandfolk, og den eksponering alene har givet tre yderligere henvendelser.

Se indslaget her:

”Det beviser jo blot vores tese om, at synlighed er altafgørende. Vi skal blive endnu bedre til at fortælle de gode historier om at være brandmand og om de gode ting, som deltidsbrandmændene også kan tilføre deres arbejdspladser. Det er helt tydeligt, at når vi går i dialog med arbejdsgiverne, kan de i mange tilfælde sagtens se, at det kan være et gode for virksomheden at have medarbejdere med en brandmandsuddannelse,” siger Jesper Sloth Hesselberg.

Læs mere om at blive deltidsbrandmand på www.blivbrandmandnu.dk.

Relaterede nyheder

Den 18. juni skal en delegation fra Danske Beredskabers bestyrelse have foretræde for Folketingets forsvarsudvalg for sammen med udvalgets medlemmer at afklare, hvad konsekvenserne vil blive af afskaffe den danske deltidsmodel. Debatten omkring afgangstider – og omkring deltidsmodellen – er opstået efter løsgængeren Mike Fonseca i Folketingssalen har hentet opbakning til, at der politisk arbejdes […]

Den 12. og 13. juni afholder Danske Beredskaber netværksmøde omkring operative forhold. På førstedagen fortalte delegerede fra Hovedstadens Beredskab omkring kompleksiteten i nutidens byggerier og de udfordringer som Beredskabet møder i forbindelse med indsatser i bygninger, der ofte har helt sin egen risikoprofil. Oplægget følges torsdag op af et oplæg omkring fremtidens byggematerialer fra DTU. […]

Danske Beredskaber sætter på Folkemødet 2024 i et planspil sammen med DMI fokus på fremtidens vejr, og de udfordringer et vildere vejr medfører for beredskabets arbejde. Rasmus Dalberg fra Forsvarsakademiet kontrollerer spillet og deltagerne alt imens vejret udvikler sig på planspilstavlen. Klimahændelser kan til tider kræve, at der bliver indsat måske 100 mand, og det […]

Få nyhedsbrev i indbakken