• Succesfuldt samarbejde på tværs inspirerer til mere videndeling

  02. marts 2016
  Landets fire største byer har tyvstartet samarbejdet på tværs for at sikre ’best practice’ og ensartethed i behandlingen af byggesager. Nu skal de nye beredskabsenheder i gang med det samme arbejde.

  Det startede som et ønske om at lave en vejledning for byggeri af højhuse. Og dét ønske blev til virkelighed.

  Men i dag favner samarbejdet mellem beredskabsenhederne langt mere end blot høje bygninger. Efter sammenlægningen til de nye, større beredskabsenheder er ord som ensretning, videndeling og ’best practice’ blevet nye fokuspunkter for hele det kommunale beredskab.

  Det fortæller teamleder Anders Brosbøl, der repræsenterer Nordjyllands Beredskab i fire-by-samarbejdet.

  ”Nu kigger vi på tingene i et bredere perspektiv. Vi vil gerne dele vores viden på et fagligt niveau og ikke mindst sikre en ensartethed i den måde, vi gør tingene på over hele landet,” siger han.

  Videndeling er det centrale punkt

  Samarbejdet mellem landets største byer begyndte tilbage i 2010. I netværket sidder de fagpersoner, som til daglig behandler nogle af de største og mest komplicerede byggesager, fx et højhusbyggeri eller et nyt supersygehus.

  Netværket holder kontakten ved lige gennem onlinemøder via Skype, og så mødes de på skift hos hinanden flere gange årligt for at drøfte sagerne mere dybdegående.

  På den måde sikres både erfaringsudvekslingen og videndelingen mellem beredskaberne, fortæller Anders Brosbøl.

  ”Det, vi kan, og som rådgiverne ikke kan, er at videndele, og det er lige præcis i den sammenhæng, vi skal vise, at vi tør stille os op på ølkassen og blive bedre til at samarbejde på tværs og ensrette de emner, vi kan ensrette.”

  Nye enheder giver nye muligheder

  Sammenlægningen af beredskabsenheder har fra årets begyndelse givet nye muligheder for at ensrette løsninger og procedurer, som ikke blot går på tværs af de store byer, men som favner hele det kommunale beredskab, mener Anders Brosbøl.

  ”Tidligere havde vi ikke en teknisk platform eller en organisation, der kunne understøtte videndelingen, og derfor var der masser af viden, der gik tabt – eller som kun blev delt internt i beredskabsenhederne. Nu har vi så fået et sekretariat (Danske Beredskaber, red.), der netop arbejder på at skabe en platform til videndelingen, og jeg håber, at det kan være med til at skabe en ny kultur,” siger han.

  For Anders Brosbøl er det små ting, der kan være med til at sørge for, at videndelingen og erfaringsudvekslingen mellem beredskaberne bliver bedre, end den har været hidtil. Nem adgang til mødereferater og involvering i netværk er to gode bud.

  ”Der er masser af viden rundt omkring i kommunerne, som alle kan have stor gavn af, så det handler bare om at få det samlet og få det sat op på en måde, der giver os det bedste overblik,” siger han og fortsætter:

  ”Får vi det, vil vi løfte hinandens faglige niveau, og vi vil fremstå betydeligt stærkere og mere homogene over for rådgivere og de kunder, vi betjener. Og det er nu engang dét, vi er sat i verden for.”