Søg
Close this search box.

Sydøstjyllands Brandvæsen er klar med risikobaseret dimensionering

2. september 2016

På landsplan skal de kommunale beredskaber finde besparelser på 175 millioner kroner. Lokalt betød det i første omgang, at Sydøstjyllands Brandvæsen skulle finde besparelser på tre millioner kroner, men efter ønske fra Hedensted Kommune blev besparelserne reduceret med en million kroner.

Det betyder, at beredskabet skal finde effektiviseringer for to millioner kroner i budgettet for 2018. Det fortæller beredskabsdirektør i Sydøstjyllands Brandvæsen, Dennis Ottosen.

”Effektiviseringer er svære at lave, uden det på en eller anden måde kan ses i organisationen. I denne omgang kan det primært ses på antallet og udformningen af brandkøretøjer samt på ledelsesstrukturen ved udrykninger. På en enkelt brandstation, Hornsyld, betyder planen en reduktion i antallet af brandmænd på vagt fra seks til fire.”

Færre brandkøretøjer

Med den nye risikobaserede dimensionering reducerer Sydøstjyllands Brandvæsen antallet af brandkøretøjer på de forskellige stationer. Det betyder, at de køretøjer, der er tilbage, kommer til at køre tilsvarende mere. Til gengæld undgår beredskabet, at der står køretøjer i garagen, som sjældent eller måske aldrig er ude at køre.

Helt konkret reduceres antallet af ledelseskøretøjer fra syv til fem, mens antallet af brandkøretøjer i beredskabet reduceres fra 28 til 20. Stationen i Brædstrup reduceres med en, Hornsyld reduceres med to, Horsens med fire, administrationen reduceres med to køretøjer, og området reduceres med én redningsvogn og én båd, da Trekantområdets Brandvæsen flytter materiel fra Vejle til Fredericia. I stedet indsætter Sydøstjyllands Brandvæsen to nye hurtige sluknings- og redningsenheder.

Arbejdsmiljø i højsæde

Arbejdsmiljø bliver et vigtigt omdrejningspunkt i det fremtidige beredskab. Både i forhold til nye køretøjer, men i særdeleshed i forhold til arbejdet på brandstedet, fortæller beredskabsdirektør Dennis Ottosen.

”Det betyder mere uddannelse, samtidig med vi kommer til at indføre nogle nye og innovative opgaveløsninger. På den lange bane kommer det til at betyde, at vi skal slukke brand på en helt ny måde med andre værktøjer, end vi gør i dag.”

Et andet element i planen er at samle specialkompetencer på enkelte brandstationer. Brandstationen i Tørring kommer til at fungere som den brandstation, der kan levere vand hurtigt og i store mængder, mens der på brandstationen i Hedensted placeres et køretøj til indsats i højden. Fordelingen af disse kompetencer er sket med baggrund i en vurdering af det antal udrykninger, som den enkelte brandstation kører, samt hvilke risici der er i stationens område.

”En samling af kompetencer betyder, at vi har bedre mulighed for at holde et højt kompetenceniveau. Hvis de enkelte brandfolk bliver mere specialister end generalister, kan vi bedre målrette vores uddannelse og træning på det, de skal være gode til. Samtidig behøver vi ikke bruge uddannelsestid og -kroner på at give brandfolk uddannelse i noget, som de ikke kommer til at lave alligevel,” siger Dennis Ottosen.

Plan i høring

Planen bliver nu sendt til udtalelse hos Beredskabsstyrelsen, og samtidig offentliggøres planen til høring. Høringsperioden løber fra 22. august til 3. oktober.

Når høringsperioden er overstået, og beredskabet har modtaget en udtalelse fra Beredskabsstyrelsen, bliver det samlede materiale fremlagt for beredskabskommissionen, som herefter skal tage stilling til, om planen kan anbefales vedtaget i byrådene i Hedensted og Horsens kommuner.

Planen forventes endeligt godkendt i november 2016 og træder herefter i kraft 1. januar 2018.

Læs planen fra Sydøstjyllands Brandvæsen her.

 

Relaterede nyheder

Den 18. juni skal en delegation fra Danske Beredskabers bestyrelse have foretræde for Folketingets forsvarsudvalg for sammen med udvalgets medlemmer at afklare, hvad konsekvenserne vil blive af afskaffe den danske deltidsmodel. Debatten omkring afgangstider – og omkring deltidsmodellen – er opstået efter løsgængeren Mike Fonseca i Folketingssalen har hentet opbakning til, at der politisk arbejdes […]

Den 12. og 13. juni afholder Danske Beredskaber netværksmøde omkring operative forhold. På førstedagen fortalte delegerede fra Hovedstadens Beredskab omkring kompleksiteten i nutidens byggerier og de udfordringer som Beredskabet møder i forbindelse med indsatser i bygninger, der ofte har helt sin egen risikoprofil. Oplægget følges torsdag op af et oplæg omkring fremtidens byggematerialer fra DTU. […]

Danske Beredskaber sætter på Folkemødet 2024 i et planspil sammen med DMI fokus på fremtidens vejr, og de udfordringer et vildere vejr medfører for beredskabets arbejde. Rasmus Dalberg fra Forsvarsakademiet kontrollerer spillet og deltagerne alt imens vejret udvikler sig på planspilstavlen. Klimahændelser kan til tider kræve, at der bliver indsat måske 100 mand, og det […]

Få nyhedsbrev i indbakken