Søg
Close this search box.

Unikt samarbejde om værdiredning ved større bygningsbrande

19. december 2019

Slukningsvand skaber omfattende følgeskader ved brandslukning, store gener for de skadelidte borgere og store udgifter for forsikringsselskaber. Det er kun en del af de direkte og indirekte omkostninger ved større tagbrande, der skyldes ildebranden i sig selv – slukningsvandet forårsager også stor skade.

Udvikling af nyt undervisningsmateriale og uddannelsestiltag skal bidrage til at reducere de samlede omkostninger efter en brand, hvilket vil være til glæde for både borgere og forsikringsselskaber.

Østifterne og brancheorganisationen Forsikring & Pension finansierer i 2020 og 2021 et forsknings- og udviklingsprojekt, der udføres af Beredskab Øst samt Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen på Københavns Professionshøjskole.

Det skriver Beredskab Øst i en pressemeddelelse.

Samarbejdet mellem redningsberedskaber, forsikringsselskaber og deres brancheorganisation samt en forskningsinstitution vil skabe en unik mulighed for at få undersøgt, hvordan værdiredning og skadesreduktion kan tilrettelægges optimalt i indsatsfasen. Der er blandt andet brug for at sikre mere præcis og skånsom slukning. En sådan optimeret praksis behøver ikke at tage afsæt i en bestemt type udstyr, men fokuserer bl.a. på den samlede effektive tekniske og taktiske anvendelse
af slukningsvandet.

Projektet falder i to dele. Først skal det undersøges, hvordan de kommunale redningsberedskaber kan udvikle deres tekniske og taktiske anvendelse af slukningsvand med henblik på at reducere afledte skader på bygningen såvel som på indbo.

I denne del vil der være tæt dialog med Østifterne, Forsikring & Pension, operativt netværk i Danske Beredskaber samt Beredskabsstyrelsen med henblik på at afdække, hvordan den nyeste viden inden for brandteknik og brandtaktik kan udvikle den eksisterende viden om værdiredning og skadesreduktion under slukning af bygningsbrande. En viden, der skal formidles i form af lærebogsmateriale til det samlede danske redningsberedskab med grundlæggende hensyn til de forskellige lokale forhold, forskelligartet bygningsmasse samt forskellige organiseringsformer rundt omkring i landet.

Efterfølgende skal der udvikles en best practice for, hvordan redningsberedskaberne kan omsætte denne nye viden under indsatser. Det skal ikke mindst ske gennem en train-the-trainer indsats, der har til formål at uddanne holdledere og indsatsledere til nye praksisser og ændre vante forestillinger og kultur for slukning i redningsberedskaberne. Brandfolkene vil således løbende blive uddannet i de nye principper fra lokale instruktører.

Projektets resultater bliver formidlet bredt til beredskaber i hele Danmark gennem nyt udviklet undervisningsmateriale, train-the-trainer forløb samt temadage over hele Danmark. Nye praksisser i redningsberedskaberne skal på lang sigt styrke fokus på skadesreduktion og værdiredning i forhold til slukning af større bygningsbrande, der kan kategoriseres under ‘storskade’. Det vil lede til: Fald i forsikringsudgifter, besparelser på afledte skader, færre omkostninger til bygningsskader som følge af anvendelse af slukningsvand samt færre skader på løsøre/indbo samt på tekniske installationer.

Relaterede nyheder

Hos TrekantBrand rykker man både ud til komplicerede brande og er via sin fremskudte rolle i akutberedskabet ofte dem, der når først frem, når der ringes efter en ambulance. Fælles for de mange opgaver, der løses af TrekantBrands 15 brandstationer, er, at de skaber tryghed tæt på borgerne. Bilnøglen er blevet væk, og dit lille […]

Roskilde Brandvæsens nye Water Management Center skal hjælpe til at klimasikre byerne, indtil permanente værn mod hyppigere og større klimahændelser er på plads. Som led i et offentligt-privat samarbejde blev Water Management Center hos Roskilde Brandvæsen den 18. juni åbnet af Lars Robétjé, Beredskabsdirektør i Roskilde Brandvæsen. Med til åbningen var blandt mange andre også […]

Sankthans er en travl aften for brandvæsenet med mere end dobbelt så mange udrykninger som en normal aften. Følg de gode råd fra Danske Beredskaber og Beredskabsstyrelsen, hvis du vil undgå, at brandfolkene afbryder Midsommervisen. Brandvæsenet rykker ud til mere end dobbelt så mange 1-1-2 udkald sankthansaften som på en normal aften og nat. Du […]

Få nyhedsbrev i indbakken