• Video: Østsjællands Beredskab uddanner veteraner i brand og redning

    05. oktober 2017
    Se med, når veteranholdet hos Østsjællands Beredskab prøver kræfter med frigørelse som led i deres uddannelse.

    Veteranholdet er et pilotprojekt, som skal bygge bro mellem det militære og det civile erhvervsliv. Håbet er, at veteranerne kan se de mange lighedspunkter mellem Forsvaret og beredskabet og har lyst til at bevare tilknytningen til beredskabet, når de har gennemført grunduddannelsen i brand og redning.

    I år kører Østsjællands Beredskab veteranholdet som et prøvehold. Tilbagemeldingerne fra veteranerne skal være med til at forme det endelige forløb.