• Nordisk studieuge skaber værdifuldt netværk på tværs af lande

  29. september 2017
  Hvert år afholdes Nordisk Studieuge på skift mellem de skandinaviske lande, Norge, Sverige, Finland og Danmark. I år var det finnernes tur til at være værter for deres skandinaviske kolleger.

   Af Andreas Schuldt-Jørgensen, studentermedarbejder i Danske Beredskaber

  To medarbejdere fra Hovedstadens Beredskab og en medarbejder fra Danske Beredskaber repræsenterede redningsberedskabet i Danmark under dette års Nordisk Studieuge i Finland.

  Efter ankomsten til Vandaa Lufthavn blev deltagerne budt velkommen af Finlands Brandbefälsförbund med en let frokost. Herefter gik turen videre til Brandmuseet, hvor deltagerne så brandvæsnet i Helsinki fra et historisk perspektiv. Under besøget på museet fik de finske værter ligeledes lejlighed til at præsentere deltagerne for nutidens brandvæsen i Helsinki, hvor brandmænd og reddere arbejder 24 timer ad gangen – delt op i 12 timer på brandbilen og 12 timer på ambulancen.

  Tirsdagen bød på et besøg hos FinnSec-messen, som er en stor sikkerhedsmesse, der afholdes hvert andet år. Efter messen holdt deltagerne fra hvert land et oplæg om, hvilke udfordringer de står overfor.

  I Norge er arbejdet med at slå 268 brandvæsner sammen i fuld gang. I øjeblikket arbejder man ud fra en målsætning om at ende på 19 brandvæsner, men dette er ikke endeligt besluttet endnu.

  For de danske deltagerne var det spændende at høre om de strukturændringer og sammenlægninger, som foregår i de andre nordiske lande, og som minder om det, beredskabet i Danmark er i gang med.

  De norske deltagere kunne desuden fortælle, hvordan beredskabet dimensioneres til at kunne håndtere verdens største tunnel, der er i gang med at blive bygget i det vestlige Norge.

  Også svenskerne havde spændende nyt at fortælle. Efter at man i Sverige har oplevet flere dødsfald blandt brandfolk, som har arbejdet på eller i nærheden af vejen, har man netop lavet en ny vejledning i sikkerhed under arbejde ved vej.

  Onsdag besøgte deltagerne Räddningsværket i Östra Nyland. Her fik de indsigt i det normale beredskab, men også i det store olieberedskab, som er etableret i Finland, og som er finansieret af Oljeskyddsfonden. Ud på den ene eftermiddag var der afgang med to af Räddningsværkets oliebekæmpelsesbåde til en af de mange øer i de finske skærgårde, hvor det frivillige beredskab var vært for en traditionel finsk aftensmad.

  Torsdag morgen besøgte deltagerne Weldmec Marine, som har leveret mange af de oliebekæmpelsesbåde som sejler rundt i Finland og Norge. Besøget blev afsluttet med demonstrationssejlads af to af deres fartøjer.

  Efter frokost gik bussen mod Lamor Corporation, som er en af verdens største producenter af oliebekæmpelsesudstyr. Deltagerne fik set og demonstreret det nyeste udstyr.

  Nikolaj Skaaning, der var en af de to deltagere fra Hovedstadens Beredskab, fik meget ud af studieugen i Finland.

  ”Jeg har fået øjnene op for, at vi i Danmark er kommet et langt stykke inden for passive brandsikringstiltag sammenlignet med nogle af vores nordiske kollegaer. Men vi har stadig en masse, vi kan lære af hinanden, og den nordiske studietur er med til at danne et netværk på tværs af de skandinaviske lande, som jeg også kan gøre brug af i forbindelse med det forebyggende arbejde og udveksle ideer på tværs.”

  Se flere billeder fra Nordisk Studieuge i Finland her: